PROSPERAPROSPERA zal beleidsinstrumenten verbeteren en ontwikkelen om (kwalitatieve) open ruimte en natuurlijk erfgoed in randstedelijke gebieden te beschermen en te versterken. Het project zet daarvoor drie hefbomen in: Slim bestuur, Ecologische (en lokale) waarde-ketens, Duurzame publiek-private partnerschappen.

Randstedelijke gebieden in Europa kampen met diverse ecologische, sociale en economische uitdagingen als gevolg van een zich steeds verderzettende verstedelijking. Denk aan toenemende bodemconsumptie, verlies van ecosysteemdiensten en verminderde weerbaarheid tegen effecten van klimaatverandering, bodemspeculatie... Dit alles heeft een negatieve impact op de economische activiteiten, de volksgezondheid en de levenskwaliteit aldaar.

Binnen PROSPERA wordt de bescherming en bevordering van natuurlijk erfgoed ingezet als manier om regionale aantrekkelijkheid en economische duurzame ontwikkeling te bevorderen van randstedelijke gebieden.

Verwante projecten

ROOF

  • INTERREG URBACT
  • stedelijke ontwikkeling
Lees meer

ICAReS

  • INTERREG 2 Zeeën
  • clusters, industrie 4.0, innovatie
Lees meer

Thriving Streets

  • INTERREG URBACT
  • e-mobiliteit, klimaat adaptatie, stedelijke ontwikkeling, transport & logistiek
Lees meer

SmartPilots

  • INTERREG Europe
  • biogebaseerde economie, innovatie
Lees meer

Financiële info

Projectleider

stad Reggio Emilia (Italië)

Vlaamse partners

stad Gent

Periode

01-08-2019 tot 31-07-2023

Thema

biodiversiteit, innovatie, klimaatverandering, stedelijke ontwikkeling

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen