PROSPERAPROSPERA zal beleidsinstrumenten verbeteren en ontwikkelen om (kwalitatieve) open ruimte en natuurlijk erfgoed in randstedelijke gebieden te beschermen en te versterken. Het project zet daarvoor drie hefbomen in: Slim bestuur, Ecologische (en lokale) waarde-ketens, Duurzame publiek-private partnerschappen.

Randstedelijke gebieden in Europa kampen met diverse ecologische, sociale en economische uitdagingen als gevolg van een zich steeds verderzettende verstedelijking. Denk aan toenemende bodemconsumptie, verlies van ecosysteemdiensten en verminderde weerbaarheid tegen effecten van klimaatverandering, bodemspeculatie... Dit alles heeft een negatieve impact op de economische activiteiten, de volksgezondheid en de levenskwaliteit aldaar.

Binnen PROSPERA wordt de bescherming en bevordering van natuurlijk erfgoed ingezet als manier om regionale aantrekkelijkheid en economische duurzame ontwikkeling te bevorderen van randstedelijke gebieden.

Verwante projecten

2B Connect

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • biodiversiteit, ecosysteem beheer
Lees meer

Janssen Incubatie Model

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, ondernemerschap
Lees meer

Cool Towns

  • INTERREG 2 Zeeën
  • klimaat adaptatie, klimaatverandering, stedelijke ontwikkeling, lokale overheden
Lees meer

Co-Creatie binnen het Competentiecentrum Machinebouw en Mechatronica W-VL

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, maakindustrie, materialen
Lees meer

Financiële info

Projectleider

stad Reggio Emilia (Italië)

Vlaamse partners

stad Gent

Periode

01-08-2019 tot 31-07-2023

Thema

biodiversiteit, innovatie, klimaatverandering, stedelijke ontwikkeling

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen