PROTECOWIn de afgelopen jaren is de verhoging van grondstoffenprijzen in combinatie met een zwakke melkprijs de oorzaak van het feit dat een melkproducent niet langer een correcte vergoeding krijgt voor het geleverde werk. De duurzaamheid van de sector in zijn geheel wordt in vraag gesteld.

PROTECOW heeft als doel om melkveehouders grensoverschrijdend te helpen om hun technische en economische resultaten te verbeteren via rechtstreekse uitwisseling tussen de projectpartners en melkveehouders uit de grensregio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen. Naast het verbeteren van de rendabiliteit van de melkveehouderij wil het project de stikstofinput en de import van sojaschroot per geproduceerde liter melk doen dalen.

PROTECOW voert hiertoe drie soorten acties uit: (1) het oprichten van een grensoverschrijdende groep van melkveehouders die op regelmatige basis kennis en ervaring uitwisselen en hun technisch-economische prestaties vergelijken. Dit gebeurt onder begeleiding van adviseurs. De verworven kennis wordt vervolgens verspreid naar andere melkveehouders uit de regio. (2) Diervoederonderzoek en de overdracht van de resultaten van dit onderzoek naar de melkveebedrijven. Dit onderzoek spitste zich toe op het gebruik van stikstofhoudende voedermiddelen (eiwitcorrectie). Er werden verschillende alternatieven voor sojaschroot onderzocht. Vijf daarvan voldeden aan de verwachtingen van de melkveehouders: koolzaadschroot, tussenteelt met Italiaans raaigras, een verbeterde kwaliteit van ingekuild gras, getoaste veldbonen en omschakeling naar biologische landbouw met behoud van een hoge melkproductie. (3) Gezamenlijke bezoeken van adviseurs uit Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen bij dezelfde melkveebedrijven, onder meer om de adviesverlening te vergelijken wat betreft middelen en inhoud.

PROTECOW

Verwante projecten

ValBran

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • biogebaseerde economie, innovatie
Lees meer

BioProtect

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • innovatie, gewasbescherming
Lees meer

INNO-QUARTER

  • INTERREG Noordzeeregio
  • innovatie, kmo ondersteuning, starters
Lees meer

Tourism Factory

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, ondernemerschap
Lees meer

Financiële info

Projectleider

INAGRO

Vlaamse partners

Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVOEV-ILVO), INAGRO

Periode

01-01-2016 tot 31-12-2016

Thema

gewasbescherming, innovatie

Prioriteit

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen