PROTECOW

In de afgelopen jaren is de verhoging van grondstoffenprijzen in combinatie met een zwakke melkprijs de oorzaak van het feit dat een melkproducent niet langer een correcte vergoeding krijgt voor het geleverde werk. De duurzaamheid van de sector in zijn geheel wordt in vraag gesteld.

PROTECOW heeft als doel om melkveehouders grensoverschrijdend te helpen om hun technische en economische resultaten te verbeteren via rechtstreekse uitwisseling tussen de projectpartners en melkveehouders uit de grensregio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen. Naast het verbeteren van de rendabiliteit van de melkveehouderij wil het project de stikstofinput en de import van sojaschroot per geproduceerde liter melk doen dalen.

PROTECOW voert hiertoe drie soorten acties uit: (1) het oprichten van een grensoverschrijdende groep van melkveehouders die op regelmatige basis kennis en ervaring uitwisselen en hun technisch-economische prestaties vergelijken. Dit gebeurt onder begeleiding van adviseurs. De verworven kennis wordt vervolgens verspreid naar andere melkveehouders uit de regio. (2) Diervoederonderzoek en de overdracht van de resultaten van dit onderzoek naar de melkveebedrijven. Dit onderzoek spitste zich toe op het gebruik van stikstofhoudende voedermiddelen (eiwitcorrectie). Er werden verschillende alternatieven voor sojaschroot onderzocht. Vijf daarvan voldeden aan de verwachtingen van de melkveehouders: koolzaadschroot, tussenteelt met Italiaans raaigras, een verbeterde kwaliteit van ingekuild gras, getoaste veldbonen en omschakeling naar biologische landbouw met behoud van een hoge melkproductie. (3) Gezamenlijke bezoeken van adviseurs uit Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen bij dezelfde melkveebedrijven, onder meer om de adviesverlening te vergelijken wat betreft middelen en inhoud.

PROTECOW

Verwante projecten

BIOCOMGEST - koepelproject SMARTBIOCONTROL

BIOCOMGEST - koepelproject SMARTBIOCONTROL

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • gewasbescherming, innovatie
Meer lezen
warmtemakelaar Kempen

warmtemakelaar Kempen

  • EFRO-Vlaanderen
  • hernieuwbare energie productie, innovatie, klimaat adaptatie
Meer lezen
Logo Efro Eu

Wier & Wind

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • algen, blauwe groei, innovatie, marien, voedingsindustrie
Meer lezen
WINPOL

WINPOL

  • INTERREG Europe
  • afvalbeheer, innovatie, smart cities
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 1.054.514

Projectleider

Inagro

Partners

Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

Periode

01-01-2017 tot 31-12-2020

Thema

gewasbescherming, innovatie

Prioriteit

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen