PROWATER

PROWATER wil via het gebruik van ecosysteemdiensten de veerkracht van onze regio's vergroten tegen droogtes en extreme neerslag. Het project wil in het bijzonder de waterberging capaciteit van het landschap herstellen via ‘ecosysteem gebaseerde adaptatiemaatregelen’. Voorbeelden hiervan zijn bosomvorming, natuurlijke waterretentie of herstel van bodemverdichting. Deze ingrepen verhogen de veerkracht tegen droogteperiodes en overstromingen en komt ook de waterkwaliteit en biodiversiteit ten goede.

De projectpartners voeren verscheidene voorbeeldprojecten uit op het terrein en tonen die aan het publiek. De partners identificeren en inventarisen daarbij de voordelen van de genomen/uitgevoerde maatregelen en ontwikkelen een heus ‘Payment for Ecosystem Services’-model. Met dit model kunnen organisaties die maatregelen nemen om waterschaarste tegen te gaan een vergoeding ontvangen. In ruil leveren zij diensten aan de maatschappij door de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren. Het project dicht tenslotte ook de informatiekloof tussen het beleid en de watergebruiker, door een visie uit te werken om waterschaarste en droogterisico’s op langere termijn aan te pakken. In ieder land worden zowel waterproductiebedrijven, overheden en onderzoeksinstituten als terreinbeheerders betrokken om tot een gedragen visie te komen.

PROWATER

Verwante projecten

STAR2Cs

STAR2Cs

  • INTERREG 2 Zeeën
  • klimaat adaptatie, klimaatverandering, waterbeheer
Meer lezen
I-QUA

I-QUA

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • afvalwater, circulaire economie, innovatie, waterbeheer, waterkwaliteit
Meer lezen
Rozendreef 167 Aalst

Rozendreef 167 Aalst

  • EFRO-Vlaanderen
  • bouw, klimaat adaptatie, koolstof arme economie, renovatie
Meer lezen
Logo Efro Eu

Uitbreiding Bijgaardepark

  • EFRO-Vlaanderen
  • klimaat adaptatie, Leefmilieu, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

Vlaamse Overheid, Departement Omgeving

Partners

Departement Omgeving, Natuurpunt vzw, Pidpa, Provincie Antwerpen, Universiteit Antwerpen – Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (UA)

Periode

01-09-2018 tot 31-08-2022

Thema

klimaat adaptatie, klimaatverandering, waterbeheer, waterkwantiteit

Prioriteit

Bevorderen van klimaatadaptatie, risicopreventie en -beheer

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen