PXL BusinessHUB

Hogeschool PXL voorziet om 5 campussen voor onderzoek en onderwijs in Limburg te transformeren tot een educatief en duurzaam ecosysteem met state-of-the-art campussen. Deze visie is vertaald in afzonderlijke masterplannen die samen één allesomvattend en ambitieus plan realiseren: Doorbraak PXL. Voorliggend project situeert zich in het masterplan dat zal worden uitgerold op de Elfde Linie Campus in Hasselt. Dit masterplan werd in zijn volledigheid gunstig beoordeeld door SALKTurbo, de werking rond het economisch beleidsplan van de provincie Limburg. Naar aanleiding daarvan alsook de lancering van EFRO Vlaanderen 2021-2027, werd dit masterplan opgesplitst in meerdere projecten. Eén van deze afgelijnde projecten staat volledig in het teken van het versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit in Limburg en, bij uitbreiding, Vlaanderen: de PXL BusinessHUB.

Concreet focust het project PXL BusinessHUB op de realisatie van een infrastructuur voor co-creatie, kennisverspreiding en het bedenken en uitkristalliseren van toekomstbestendige businessmodellen die het ecosysteem en de reeds bestaande samenwerking tussen onderzoekers van PXL Research en de bedrijfswereld naar een hoger niveau tilt. De inhoudelijke leidraad van de BusinessHUB is digitalisering, duurzaam ondernemen en open innovatie. De BusinessHUB zal dé locatie worden waar Limburgse bedrijven, onderzoekers, studenten, sectororganisaties en andere onderzoeksorganisaties elkaar kunnen ontmoeten en concrete samenwerkingen kunnen opzetten zodoende dat kennisvalorisatie, co-creatie en versnelde innovatie van digitale en duurzame oplossingen mogelijk worden. Hiermee beoogt Hogeschool PXL haar bijdrage te leveren om een tastbare versnelling te realiseren inzake de digitale en duurzame transitie van de Limburgse en Vlaamse economie. De samenwerking met het bedrijfsleven zal in die zin en door de realisatie van PXL BusinessHUB toenemen met 20%.

Voor de realisatie van dit ambitieuze project zal het bestaande gebouw B van campus Elfde Linie (waar de Departementen PXL-Business en PXL-Digital nu reeds hun uitvalsbasis hebben) ingrijpend worden vernieuwbouwd, uitgebreid en ingericht. Bovendien zal dit (inhoudelijk) niet langer een opzichzelfstaand gebouw zijn, maar in belangrijke mate worden gelinkt aan bestaande initiateven zoals de Corda Campus. Hiertoe zal de infrastructuur beschikken over o.m. een multifunctioneel binnenplein, Digital Experience Labs (DELs) en ruimtes waar spontane interacties en inspiratiesessies mogelijk zijn. Heel de site van de campus zal via dit project bovendien gaan fungeren als living lab inzake circulair, natuurinclusief en energiepositief (ver-)bouwen.

De toekomst die Hogeschool PXL (en haar geassocieerde partners) hiermee voor ogen heeft is er één waar iedereen – van student en onderzoeker tot bedrijf, overheid en non-profit – de mogelijkheid zal hebben om de voordelen van een gedigitaliseerde en duurzamere toekomst te leren kennen, te beleven en in dat kader problemen op te lossen, nieuwe innovaties te realiseren, meer concurrentieel te worden en meer jobs te kunnen genereren. Het project zoals dat in dit aanvraagformulier wordt voorgesteld is het resultaat van een uitgebreid voorbereidingstraject en heeft reeds verschillende stakeholders binnen een quadruple helix model – bedrijven, werkgeversorganisaties, publieke actoren, burgers, … - kunnen overtuigen.

 

Verwante projecten

RE C²

RE C²

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • afvalbeheer, bouw, kmo ondersteuning
Meer lezen
PROVERBIO

PROVERBIO

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • biodiversiteit, gewasbescherming, innovatie
Meer lezen
Torhout winkelstad

Torhout winkelstad

  • EFRO-Vlaanderen
  • ondernemerschap, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
INDU-ZERO

INDU-ZERO

  • INTERREG Noordzeeregio
  • circulaire economie, industrie 4.0, innovatie, renovatie
Meer lezen

Financiële info

Partners

Hogeschool PXL - Campus Elfde linie - algemene directie

Periode

15-09-2023 tot 14-09-2026

Thema

innovatie, kmo ondersteuning, ondernemerschap, Onderzoek en innovatie

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen