R3PACK

Op heden komt er allerhande nieuwe Europese Wetgeving af op onze bedrijven, waaronder de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) waarin scherpe targets gedefinieerd staan betreffende onder andere reuse, recycling rate en implementatie van een recycled content in verpakkingen. Met dit project willen we de West-Vlaamse bedrijven ondersteunen bij de implementatie van deze targets. Focus hierbij ligt op de niet-huishoudelijke verpakkingen, die vaak onder de radar blijven, maar ze zijn gezien hun grote massa cruciaal voor het halen van de Europese recyclagetargets. Niet-huishoudelijk verpakkingsafval omvat alle verpakkingen van bedrijven waaronder (1) primaire verpakkingen (bedrijfsmatige verkoopsverpakkingen), (2) secundaire verpakkingen (verzamelverpakkingen), (3) tertiaire verpakkingen (transportverpakkingen) en (4) serviceverpakkingen (gebruikt om goederen als diensten ter beschikking te stellen aan de consument - bijvoorbeeld een beker voor drank of een pizzadoos).

Doelstelling van het R3Pack project is een ecosysteem bouwen voor het demonstreren van oplossingen betreffende design en recyclage van niet-huishoudelijke verpakkingen. Concrete acties zijn: het uitbouwen van infrastructuur voor design in het Circular Solution Lab van Howest, het uitbouwen van een pilootlijn rond geavanceerde wasprocessen voor hoogwaardige recyclage bij UGent, en het verder uitbouwen van de karakterisatie en verwerkingsinfrastructuur voor nieuwe productdesigns bij Centexbel en Howest.

Naast deze infrastructuurwerken werken we in R3Pack rond minstens 4 casestudies, waarin we aan de West-Vlaamse bedrijven oplossingen willen demonstreren die aantonen dat de PPWR een opportuniteit kan bieden en geen bedreiging is. Deze cases focussen telkens op 3 aspecten:

 • Ten eerste het design voor hergebruik en recyclage, met bijhorende nieuwe business modellen bijvoorbeeld door gepersonaliseerde duurzame verpakkingen te ontwikkelen die waardevoller zijn en hergebruikt worden.
 • Ten tweede de ontwikkeling van betere recyclagetechnieken die toelaten om recycled content te implementeren in hoogwaardige niet-huishoudelijke verpakkingsapplicaties.
 • Ten derde de analyse van de eigenschappen van het recyclaat en de kwaliteit van de nieuwe producten, inclusief de (voedsel)veiligheid van deze hergebruik en recyclage case.

De aangevraagde infrastructuur zal gebruikt worden voor demonstratie van de cases en dienen als overtuigend bewijsmateriaal voor andere bedrijven in de doelgroep van verpakkingsproducenten, -gebruikers en -recycleurs. Het doel is om deze bedrijven verder te stimuleren om samenwerkingsverbanden en dienstverlenende activiteiten op te zetten. De unieke infrastructuur in R3Pack zal het mogelijk maken om partnerschappen uit te breiden en de dienstverlening te versterken, wat voor de industrie zal bijdragen om in de toekomst de doelstellingen te behalen die worden gesteld binnen PPWR.

 

Verwante projecten

De BeGenkers – voor jongeren met goesting

De BeGenkers – voor jongeren met goesting

 • EFRO-Vlaanderen
 • ecosysteem beheer, ondernemerschap, starters
Meer lezen
WLE - Wildlife Economy

WLE - Wildlife Economy

 • INTERREG Europe
 • biodiversiteit, ecosysteem beheer, innovatie
Meer lezen
FORET PRO BOS

FORET PRO BOS

 • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
 • biodiversiteit, circulaire economie, ecosysteem beheer, klimaat mitigatie, ondernemerschap
Meer lezen
Logo Efro Eu

CCC - Concrete Circularity Center

 • EFRO-Vlaanderen
 • koolstofarme economie, Onderzoek en innovatie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 1.616.000

Partners

CENTEXBEL - Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Belgische Textielnijverheid - VKC-Centexbel, Hogeschool West-Vlaanderen HOWEST – Hoofdzetel Algemene Diensten, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, Universiteit Gent - st.-pietersnieuwstraat

Periode

01-02-2024 tot 31-01-2027

Thema

afvalbeheer, ecosysteem beheer, Onderzoek en innovatie

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen