RCMC Demolab

Digital Health is een belangrijke ontwikkeling in de zorgsector en een groeiende component in de (zorg)economie. Er bestaan vandaag al heel wat technologische oplossingen om specifieke aspecten van gezondheidszorg digitaal, op afstand, in te vullen. Zo zijn er reeds oplossingen voorhanden om zorg op afstand te organiseren en momentopnames te vervangen door continue monitoring van ziekteprocessen. Dergelijke oplossingen worden echter nog niet op grote schaal geïmplementeerd in het huidige gezondheidszorgsysteem. De redenen daartoe zijn divers en bevinden zich op diverse niveaus. Op niveau van de zorgverstrekkers spreekt de literatuur over gebrek aan kennis en ervaring, maar ook over terughoudendheid ten aanzien van verandering. Waardoor men blijft vasthouden aan bestaande systemen. Daarnaast is er ook nood aan een betere wisselwerking tussen bedrijven die actief zijn binnen de MedTech sector en zorgorganisaties. Zowel het aspect van kennis en ervaring bij zorgverstrekkers als de wisselwerking tussen zorgorganisaties en medtech bedrijven zullen binnen dit project aangepakt worden.

Binnen de voorgestelde infrastructuur van het nieuwe RCMC Demolab kunnen digitale zorgpaden en technologische oplossingen voor continue monitoring van patiënten, uitgetest en gevalideerd worden in een omgeving die de uiteindelijke realiteit weerspiegelt. Hierbij wordt er gefocust op twee elementen binnen het RCMC Demolab. Binnen het simulatie gedeelte (zgn. “s(l)imlab”) van het RCMC Demolab wordt gefocust op datacollectie in een zo realistisch mogelijke omgeving. Hierbij worden metingen verzameld met technologische oplossingen (bv. wearables) bij simulatiepoppen en/of simulanten. Binnen het controlecentrum van het RCMC DemoLab wordt er een labo ruimte ingericht waar o.a. zorgprofessionals leren omgaan met visualisatie van monitoring data uit o.a. wearables met daarbij de nodige context data en de daarbij horende alarmen, notificaties en verzoeken tot actie. Door de koppeling tussen het s(l)imlab en het controlecentrum kunnen ook communicatieprotocollen tussen de personen aan de monitoring zijde (controlecentrum) enerzijds, en de zorgverleners en patiënten (s(l)imlab) anderzijds, uitgetest en gevalideerd worden via simulatie en co-creatie. Het RCMC Demolab zal dus de real life situatie nabootsen zonder beperkt te zijn door het juridisch kader van de real life situatie (MDR, GRPR, klinische studie wetgeving). Het RCMC Demolab laat daarom toe om verder te experimenteren en de vereiste innovaties te ontwikkelen om op afstand monitoring te realiseren. Het Demolab wordt ingebed in de Digihub van het BioVille incubatiecentrum op de Diepenbeekse Health Campus. Zo wordt een nauwe interactie en samenwerking met wetenschappelijk onderzoek, de zorgsector en bedrijven gerealiseerd.

 

Verwante projecten

MATMED

MATMED

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • innovatie, life sciences, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Meer lezen
NWE-Chance

NWE-Chance

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • digitalisering, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Meer lezen
IN FOR CARE

IN FOR CARE

  • INTERREG Noordzee
  • dienstverlening, gepersonaliseerde gezondheidszorg, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Meer lezen
Logo Efro Eu

INVEST

  • EFRO-Vlaanderen
  • data, kmo ondersteuning
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 550.000

Partners

Hogeschool PXL - Campus Elfde linie - algemene directie, LIFE SCIENCES DEVELOPMENT CAMPUS - LIFE SCIENCES DEVELOPMENT CAMPUS NV, LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ - LRM, Universiteit Hasselt

Periode

01-08-2023 tot 31-07-2026

Thema

data, life sciences, zorg en gezondheid, zorginnovatie

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen