RECUPAWist je dat de regio Hoogstraten-Breda dé topregio is voor de productie van aardbeien in Noordwest-Europa? Een 300-tal bedrijven in de Vlaams-Nederlandse grensregio zorgen ervoor dat u en ik het hele jaar door kunnen genieten van deze frisse rode lekkernij. Maar aan die productie hangt ook een prijskaartje. Er is namelijk ontzettend veel water voor nodig. Water dat momenteel op veel plaatsen nog niet of onvoldoende hergebruikt wordt. Bovendien komen voedingsstoffen en middelen voor bemesting en gewasbescherming nog onnodig vaak in afwateringssloten, vaarten en rivieren terecht.

“Dat kan beter”, dachten de onderzoekers van het project RECUPA. Zij gaan op de trayvelden een gesloten watercircuit met ontsmettingstechnieken ontwikkelen, waarmee grondwaterverbruik wordt geminimaliseerd en voedingsstoffen optimaal kunnen worden hergebruikt. Bovendien kunnen lozingen van gewasbeschermingsmiddelen naar verwachting met meer dan 90% worden teruggeschroefd.

Proefcentrum Hoogstraten en Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver zullen deze technieken en watersystemen uittesten en demonstreren in samenwerking met Nederlandse partners ZLTO en Waterschap Brabantse Delta en met 4 KMO/MKB-bedrijven uit Vlaanderen en Nederland. Dankzij RECUPA vinden we over 3 jaar een aardbei op ons bord die bijzonder duurzaam is gekweekt. Dat smaakt nóg beter!

Duurzaam gesloten reciculatiesysteem

Verwante projecten

DepollutAir

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • innovatie, luchtkwaliteit
Lees meer

PV OpMaat

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • bouw, energie, innovatie, renovatie
Lees meer

RAWFILL

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • circulaire economie, afvalbeheer
Lees meer

RECY-COMPOSITE

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • circulaire economie, innovatie, materialen
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Zuidelijke Land- en tuinbouworganisatie ZLTO

Partners

Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver, Adriaensen LV, Frank Boeren, Proefcentrum Hoogstraten, Waterschap Brabantse Delta, Van der Avoird Trayplant B.V., Frank van Alphen Aardbeienplanten BV

Periode

01-04-2019 tot 31-03-2022

Thema

afvalwater, agro-food, circulaire economie, innovatie

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen