REDII Ports

REDII PORTS richt zich op het slimme specialisatiegebied van het programma Hernieuwbare energie vanuit het perspectief van een havenautoriteit. Het project is gericht op het exploiteren van bronnen voor een technisch haalbare en economisch betaalbare opwekking, opslag en consumptie van schonere energie en brandstoffen, waarbij specifiek wordt verwezen naar 5 alternatieven die worden gestimuleerd door de REDII 2018/200+AFID 2014/94-richtlijnen die relevant zijn voor een havengemeenschap: 
 1. ELEKTRICITEIT (WAL/WATERKRACHT/BATTERIJ)
 2. WIND/LOCK/TIDE/SOLAR
 3. BIODIESEL
 4. WATERSTOF
 5. AMMONIAK/METHANOL.
Om dit ambitieuze doel te bereiken zal REDII PORTS werken aan een stappenplan in 3 stappen: van lokale bronnen naar productie/opslag in havens naar de markt. REDII PORTS zal de voorwaarden bepalen voor het uitstippelen van een middellange- tot langetermijnstrategie die havens in staat stelt een springplank te worden voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van groene energie in de genoemde gebied. Het zal: 
 • Lokale overtollige groene bronnen/grondstoffen/afval identificeren via een CE-benadering & deze delen via online tools;
 • Hiaten/uitdagingen/mogelijkheden voor havens definiëren; 
 • De vraag naar/het potentiële handelsvolume van het type energie inschatten, rekening houdend met meerdere factoren, bijv. prijs, netwerk. 

Dit zal minstens 250 havens/betrokken externe organisaties in staat stellen hun capaciteit te vergroten om weloverwogen beslissingen te nemen over deze kwestie. Na het opzetten van het kader zullen de partners hun effectieve capaciteit testen om de bronnen om te zetten in de geselecteerde energie/brandstofopties en/of initiatieven voor hernieuwbare energie van andere bedrijven op hun locatie faciliteren. Daartoe zullen ze transnationaal 13 technologieoplossingen uitproberen die op maat gemaakt zijn voor onshore-zee-/binnenwaterbeheeren - het hinterland, met publieke/private stakeholders. 

Ten slotte zal REDII PORTS ernaar streven dat de energie wordt geleverd aan de hele havengemeenschap (inclusief eindgebruikers/bedrijven in de haven/burgers) en dat soortgelijke acties worden herhaald. Er zullen mechanismen worden ingezet voor het verbeteren/betrekken van de markt, bv. B2B, goede praktijken, een trading hub, een RE business opportunity platform.

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Op Slag Energierijk

 • EFRO-Vlaanderen
 • hernieuwbare energie productie, kmo ondersteuning, koolstofarme economie
Meer lezen
main_interreg_NS

WaterWarmth

 • INTERREG Noordzee
 • hernieuwbare energie opslag, hernieuwbare energie productie
Meer lezen
Blue Accelerator

Blue Accelerator

 • EFRO-Vlaanderen
 • energie, hernieuwbare energie productie, innovatie, koolstofarme economie
Meer lezen
COBEN

COBEN

 • INTERREG Noordzee
 • burgerinitiatief, energie, hernieuwbare energie productie, ondernemerschap
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 6.871.620

Projectleider

Skagen Havn

Partners

Port of Brussels, VIVES

Periode

20-09-2022 tot 20-09-2025

Thema

hernieuwbare energie productie

Prioriteit

Hernieuwbare energie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen