Regionale overslag centra Westhoek

Voor perifere en slecht ontsloten regio's zoals de Westhoek vormt de problematiek van toenemende congestie over de weg een bedreiging. In de Westhoek is immers weliswaar een robuust netwerk van kleine vaarwegen beschikbaar, maar er zijn geen overslagpunten aanwezig. Nochtans worden er in de regio aanzienlijke goederenstromen gegenereerd die jammer genoeg bijna uitsluitend via het wegvervoer kunnen worden afgewikkeld.

Via onderhavig project wil men deze structurele zwakte helpen wegwerken, en dit door de realisatie van 2 kleinschalige publieke overslagkades of - centra voor de binnenvaart, namelijk te Veurne en te Diksmuide. Hiermee kunnen potentieel 250.000 ton bulkmaterialen en gepallettiseerde goederen per jaar, worden getransporteerd over de waterweg i.p.v. via de wegen.

Enkel door de eerder vermelde infrastructuurinvesteringen wordt dit mogelijk, en kan de Westhoek op volwaardige wijze worden ontsloten voor de binnenvaart alsook haar concurrentieel nadeel op het vlak van totale logistieke kosten ombuigen.

Concreet worden in het project 2 kleinschalige volledig publieke regionale overslagcentra gerealiseerd:

  • een kaaiplatform van ca. 1500m² in de Vaartstraat, langs het Lokanaal, in Veurne;
  • een kaaiplatform van ca.1000m² langs de IJzer in Diksmuide.

Daarenboven kan de Westhoek op die manier haar concurrentieel nadeel ten opzichte van andere regio's op het vlak van goederentransport en totale logistieke kost, wegwerken. Bijkomend moet dit leiden tot de benutting van andere opportuniteiten zoals de activering van Watertruck+, of kleine duwvaart als transportsysteem, op de kleine vaarwegen van de Westhoek.

Verwante projecten

main_interreg_NS

SELECT

  • INTERREG Noordzee
  • mobiliteit, transport & logistiek
Meer lezen
Autonoom varen in de Westhoek

Autonoom varen in de Westhoek

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, mobiliteit, transport & logistiek, vaartuigen
Meer lezen
Logo Efro Eu

SEL - Smart Energy Link

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • energie, koolstofarme economie, smart grids
Meer lezen
CHIPS

CHIPS

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • koolstofarme economie, mobiliteit, personen mobiliteit
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 1.810.843

Projectleider

De Vlaamse Waterweg NV

Partners

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen

Periode

01-01-2019 tot 31-07-2023

Thema

koolstofarme economie, transport & logistiek

Prioriteit

Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen