RETEX

Circulaire economie is niet meer weg te denken uit het beleid. Ook in de textielsector opent dit perspectieven. Recyclage van textiel is echter geen evidentie en stelt de textielindustrie voor een aantal technische uitdagingen.

RETEX wil textielafval reduceren en innovatie stimuleren. Het project creëert toegevoegde waarde via het aanreiken van nieuwe samenwerkingen en nieuwe economische modellen, naast kennisuitwisseling.

RETEX werkt op drie actiedomeinen: (1) het aanbod van de economische spelers in de textielsector; (2) het beheer van de textielproducten die het einde van hun levensduur bereikt hebben; (3) de marktvraag naar producten die gerecycleerde materialen bevatten.

RETEX stimuleert de samenwerking en kennisdeling tussen de spelers van de recyclagesector, textielsector en de kunststofverwerkers. Op die manier kunnen de verschillende spelers elkaars expertise en verwachtingen leren kennen, alsook de problematieken rond het verwerken van overschotten en afval. Dit moet uitmonden in innovatieve projecten rond eco-design die gebruikmaken van gerecycleerde materialen en die ook economisch leefbaar zijn. Om deze innovatieve projecten kracht bij te zetten, zullen economische modellen worden uitgewerkt.

Daarnaast bestuderen de projectpartners de techno-economische haalbaarheid van intermediaire producten en de daaruit gedestilleerde kwaliteitscriteria voor lastenboeken, het beschikbaar zijn van socio-economische en milieu-data en de mogelijkheid tot het valoriseren van deze materialen in andere toepassingen. Een website rond circulaire economie zal het mogelijk maken om gerecycleerde materialen aan te kopen en een oplossing te vinden voor afvalstromen, zoals producten einde levensduur, productie-uitval,... Deze website zal bestaan uit een materialenbibliotheek, een uitwisselingsplatform en een kennisdatabank van de gekende technologieën, markten en projecten.

RETEX maakt deel uit van de projectenportefeuille GoToS3.

RETEX

Verwante projecten

AutoFruit

AutoFruit

  • EFRO-Vlaanderen
  • agro-food, e-mobiliteit, industrie 4.0, innovatie
Meer lezen
SmartPilots

SmartPilots

  • INTERREG Europe
  • biogebaseerde economie, innovatie
Meer lezen
Site Drug

Site Drug

  • INTERREG 2 Zeeën
  • innovatie, zorginnovatie
Meer lezen
Slim cocreëren

Slim cocreëren

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 1.577.999

Partners

Centexbel, Fedustria, Pôle compétitivité EuraMaterials

Periode

01-10-2016 tot 31-03-2021

Thema

afvalbeheer, circulaire economie, innovatie

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen