RHEDCOOP: Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties

De omschakeling naar een energiezuinig gebouw gaat vaak te traag omwille van praktische en financiële obstakels, zeker bij particuliere woningen, publieke gebouwen en gemeenschapsvoorzieningen. Mobilisatie van burgers en het creëren van voldoende betrokkenheid blijken belangrijke knelpunten. 

In RHEDCOOP wordt, via de complementaire expertise van de betrokken partners, gewerkt aan de ontwikkeling van een innovatief Energy Services Company (ESCo)-model. Dit model heeft een maatschappelijk doel waarbij coöperaties mee aan het roer staan. Het creëert voor hen de nodige rendabiliteit zodat professionalisering mogelijk wordt. Het hele partnership vereist een intensieve samenwerking tussen energie(burger)coöperaties, eigenaren, middenveldorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven en overheden waarbij een volledige menukaart van maatregelen tot stand komt voor en achter de meter, op woning- en buurtniveau.

RHEDCOOP zet elf demonstratieprojecten op om coöperaties op die manier voldoende ervaring en kennis te laten opdoen. Zo zal Tilburg- wijk Udenhout werken aan een privaat-publiek ESCO model dat terugbetaling van maatregelen bij lage inkomens waarborgt. Voor RESCoop Gent, Antwerpen en Leuven wordt een model voor de verduurzaming en installatie van hernieuwbare energie voor gezinswoningen en sociale woningbouw voorzien. De organisatie en financiering van het verduurzamen van overheidspatrimonium of gebouwen met een openbare functie wordt gedemonstreerd in West-Vlaanderen, Belgisch Limburg en Vlaams-Brabant.

RHEDCOOP

Verwante projecten

Logo Efro Eu

ConnectSME

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • innovatie, kmo ondersteuning, koolstof arme economie, smart grids, voucher projecten
Meer lezen
Renovatie van de Maria Gorettikerk tot multifunctionele ruimte

Renovatie van de Maria Gorettikerk tot multifunctionele ruimte

  • EFRO-Vlaanderen
  • renovatie, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
Green WIN

Green WIN

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • koolstof arme economie, transport & logistiek
Meer lezen
SCAPE

SCAPE

  • INTERREG 2 Zeeën
  • klimaat adaptatie, klimaatverandering, kustzone beheer, waterbeheer
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

Provincie Vlaams-Brabant, Afdeling Dienst leefmilieu

Partners

Dubolimburg, Ecopower, Energiecoöperatie Udenhout, Gemeente Borsele, Gemeente Tilburg, Kamp C Duurzaam Bouwen, MINDER=MEER, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, REScoop Vlaanderen, Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg

Periode

01-04-2018 tot 30-04-2021

Thema

burgerinitiatief, energie, klimaat adaptatie, koolstof arme economie, renovatie

Prioriteit

Bevorderen van een duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen