ROOF

De stad Gent heeft de ambitie om werk te maken van het recht op huisvesting voor iedereen, met bijzondere aandacht voor daklozen. Daarom stond de stad aan de basis van het project ROOF. Samen met 8 andere Europese steden werkt stad Gent aan een huisvestingsgerichte aanpak van dakloosheid op lokaal niveau, met als streefdoel het beëindigen van structurele dakloosheid. Hiermee wil Gent het daklozenbeleid lokaal en Europees naar een hoger niveau tillen.
De twee sporen van ROOF zijn enerzijds het verzamelen en analyseren van data die te maken hebben met dakloosheid in de stad en anderzijds de shift maken van het symptomatisch beheersen van dakloosheid naar het effectief beëindigen ervan via Housing First. Op lokaal niveau ontwikkelt elke stad binnen het ROOF-netwerk een actieplan samen met lokale stakeholders.

Gent heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in de aanpak van dakloosheid. Een combinatie van preventie, opvang, tijdelijke én duurzame huisvestingsoplossingen bood al veel soelaas. Toch zijn er nog steeds mensen langdurig dakloos in Gent. ROOF zal samen met de andere steden bekijken hoe steden een completer en accurater beeld kunnen vormen van de dakloosheid in hun stad.

Finland is zeer inspirerend voor wat betreft hun aanpak van structurele dakloosheid. Zij passen het Housing First principe toe. Dat betekent dat de dakloze meteen in een huurwoning wordt ondergebracht, met alle huurdersverplichtingen die daarbij horen. Bij de huisvesting wordt begeleiding aangeboden, afhankelijk van de noden die de persoon heeft. Dit systeem blijkt veel effectiever dan de huidige aanpak waarbij daklozen eerst hun problemen dienen aan te pakken alvorens ze een woning kunnen betrekken.

ROOF

Verwante projecten

Baanwinkels en gemeenten op één lijn

Baanwinkels en gemeenten op één lijn

  • EFRO-Vlaanderen
  • kmo ondersteuning, ondernemerschap, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
Torhout winkelstad

Torhout winkelstad

  • EFRO-Vlaanderen
  • ondernemerschap, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
N-POWER Neighbourhood empowerment

N-POWER Neighbourhood empowerment

  • INTERREG Maas-Rijn
  • stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
ACCESS

ACCESS

  • INTERREG Noordzee
  • hernieuwbare energie opslag, hernieuwbare energie productie, koolstofarme economie, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 149.818

Projectleider

Stad Gent

Periode

02-09-2019 tot 02-03-2020

Thema

stedelijke ontwikkeling

Prioriteit

Bevorderen van een duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen