SCORESteden werken reeds aan het verbeteren van de openbare dienstverlening door optimaal gebruik te maken van data. Bijvoorbeeld het optimaliseren van de route van vuilniswagens op basis van afvallocatiegegevens, of het begeleiden van voertuigen naar beschikbare parkeerplaatsen met behulp van sensorgegevens en gps.

De schat aan gegevens waarover steden beschikken, blijft echter vaak onderbenut. Indien steden die gegevens beter ontsluiten en geschikt maken voor uitwisseling tussen stadsdiensten onderling, en tussen de steden en andere dienstverleners op hun grondgebied, kunnen er meer kostenefficiënte en tijdbesparende oplossingen worden uitgewerkt.

In de vraaggestuurde aanpak van SCORE, definiëren transnationale teams van 9 steden gemeenschappelijke uitdagingen voor verbeterde gemeentelijke diensten, waarbij een verbeterd gebruik van grote gegevensbestanden kan bijdragen aan een betere dienstverlening. De partners ontwikkelen samen 12 innovatieve oplossingen. Daarbij programmeren ontwikkelingsteams digitale oplossingen voor de optimale verwerking van relevante gegevensbestanden, bijvoorbeeld om adequater te kunnen reageren op snelle debietstijgingen in de riolering, of om files te beperken door gerichte verkeerssturing. Er wordt maximaal ingezet op open source ontwikkelingen, om gebruik in andere steden en verdere verfijning van de producten toe te laten. De innovatieve oplossingen worden bovendien getest in bestaande stedelijke woonlaboratoria.

SCORE

Verwante projecten

Falconrui

  • EFRO-Vlaanderen
  • stedelijke ontwikkeling, dienstverlening, lokale overheden
Lees meer

BONE

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • innovatie, materialen, zorginnovatie
Lees meer

Xenia, Online Horeca Dienstenplatform

  • EFRO-Vlaanderen
  • digitalisering, ondernemerschap
Lees meer

PV OpMaat

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • bouw, energie, innovatie, renovatie
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Gemeente Amsterdam (Nederland)

Vlaamse partners

Digipolis Gent, Stad Gent

Periode

01-09-2017 tot 28-02-2022

Thema

data, digitalisering, dienstverlening, innovatie, smart cities, stedelijke ontwikkeling

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen