Sectorinnovatie schakelfunctie

Binnen dit project nemen de kennisinstellingen PXL, UCLL en UHasselt de specifieke taak op voor directe en collectieve inbreng van innovatiekennis in de sectoren. Deze schakelfunctie wordt uitgevoerd via een tweesporen aanpak: enerzijds via inbreng van domeinspecifieke business developers in de desbetreffende sectoren, anderzijds via een structurele en regio-brede kennistransfer-schakelfunctie tussen werkveld (bedrijven én intermediairen) en de betrokken kennisinstellingen.
Concreet gaat het om volgende doelstellingen en bijhorende acties:
• Via proactieve inzet van business developers worden sectoren op de hoogte gehouden van de actuele beschikbare innovatieve expertise en toepasbaarheid van recente ontwikkelingen in hun domein, de inbreng van technologische expertise en markteconomische kennis rond nieuwe business modellen, internationalisering en ondernemerschap.
• Via het direct linken van vraag en aanbod door de specifieke business developers, een verhoogde detectie van regionale innovatietrajecten realiseren.
• Vanuit de centrale schakelfunctie, een efficiënte doorverwijzing naar de gepaste interne / externe uitvoerders faciliteren.
• Ondersteuning vanuit de schakelfunctie inzake alle aspecten van kennistransfer (intellectuele eigendom).
De schakelfunctie staat dus zowel voor verbindende als versnellende schakel. Bovenstaande acties leiden tot een performant netwerk waarin vraag en aanbod efficiënt aan elkaar gelinkt worden, wat resulteert in een verhoogde en gerichte co-creatie tussen werkveld en kennisinstellingen.

Verwante projecten

Health Inno Focus

Health Inno Focus

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, zorginnovatie
Meer lezen
IMPACT

IMPACT

  • EFRO-Vlaanderen
  • biogebaseerde economie, biomassa, circulaire economie, innovatie, kmo ondersteuning
Meer lezen
CrossRoads 2

CrossRoads 2

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • innovatie, kmo ondersteuning, ondernemerschap, voucher projecten
Meer lezen
ATHENS

ATHENS

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • biogebaseerde economie, innovatie, maakindustrie, materialen
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 480.001

Projectleider

Universiteit Hasselt

Partners

Hogeschool PXL - Campus Elfde linie - algemene directie, UC Limburg - Campus Diepenbeek algemene directie

Periode

01-09-2016 tot 30-09-2019

Thema

innovatie, internationalisering

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen