SIMILARSIMILAR beoogt innovatieve oplossingen te bieden die de kansen van kmo's vergroten om efficiënter te opereren in een commerciële context die steeds competitiever, grensoverschrijdender en meertalig wordt. Daartoe wil het project een managementstrategie op het gebied van talen en culturen ontwikkelen, toegespitst op de noden van elk bedrijf, en gemeenschappelijke hulpmiddelen creëren.

SIMILAR wil drie uitdagingen aanpakken: (1) het adviseren van een efficiënte en innovatieve taal- en cultuurstrategie om de toegang of de uitbreiding van een bedrijf op een nieuwe grensoverschrijdende markt te bevorderen; (2) het verbeteren van de meertalige en interculturele vaardigheden van medewerkers in kmo’s en microbedrijven en van werkzoekenden in de grensregio; (3) het faciliteren van netwerkvorming tussen verschillende professionele actoren om de grensoverschrijdende werkgelegenheid te stimuleren en om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

De projectpartners voeren een kwalitatieve en kwantitatieve studie uit om de beste praktijken en de taalkundige en interculturele noden bij de betrokken actoren in een pilot (voedingssector) in kaart te brengen. Op een nieuw digitaal platform zal verder een instrument worden gecreëerd dat bedrijven in staat zal stellen hun taal- en cultuurcompetenties te beoordelen. De projectpartners zullen ook taalkundige en culturele opleidingssessies organiseren met de nadruk op innovatieve didactische methodes.

Daarnaast wordt ook een handboek gemaakt en een online taalkundige opleidingsmodule, in het Nederlands, Frans en Engels, toegespitst op specifieke terminologie met betrekking tot handelsrecht en leefmilieu.

Verwante projecten

STRONGHOUSE

  • INTERREG Noordzeeregio
  • hernieuwbare energie productie, kmo ondersteuning, koolstof arme economie, renovatie
Lees meer

Bâti C²

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • bouw, internationalisering, kmo ondersteuning
Lees meer

TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE 2

  • EFRO-Vlaanderen
  • ondernemerschap, starters, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

Design Thinking voor Bedrijfsmodelinnovatie

  • EFRO-Vlaanderen
  • creatieve industrieën, innovatie, kmo ondersteuning, materialen, ondernemerschap
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Hogeschool Gent

Vlaamse partners

Hogeschool Gent, Syntra West vzw

Periode

01-09-2019 tot 31-12-2022

Thema

internationalisering, kmo ondersteuning, ondernemerschap, vaardigheden

Prioriteit

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen