Slim cocreërenDe zorgsector staat de komende jaren voor een belangrijke uitdaging, namelijk het kwaliteitsvol organiseren van zorg met aandacht voor de noden van de patiënt in een steeds sneller veranderende omgeving. Zorggroep Orion voelt deze uitdaging groeien in hun dagelijkse werking, waarbij de noodzaak duidelijker wordt om een globale dienstverlening aan te bieden, met specifieke aandacht voor het omgaan met dementerende ouderen en het future-proof maken van de verblijfsomgevingen zoals bijvoorbeeld assistentiewoningen. Door zorginnovaties te ontwikkelen samen met eindgebruikers via co-creatie vertrekt men vanuit concrete noden en kunnen de innovaties een echte meerwaarde betekenen voor deze eindgebruikers. Zo gaan innovatie, verbetering van de zorg en het versterken van de (zorg)economie hand in hand.

Dit project heeft 2 concrete doelstellingen:

 • Via co-creatie tussen Zorggroep Orion en verschillende bedrijven innovatieve oplossingen vinden voor bestaande zorgvraagstukken waarmee zorggroep Orion en bij uitbreiding andere woonzorgactoren dagelijks geconfronteerd worden. Voor volgende zorguitdagingen worden innovatieve oplossingen gezocht:
  • Realisatie van een dementievriendelijk woonzorgcentrum: hoe realiseren we een dementievriendelijke omgeving met aandacht voor ruimtelijke ontwikkeling, personeelsinzet en technologische ondersteuning?
  • Future-proof maken van bestaande assistentiewoningen en geplande nieuwe assistentiewoningen: hoe creëren we een omgeving waar mensen willen wonen, hoe maken we de omgevingen aangepast aan ouderen of personen met een handicap.
 • Het realiseren van een fysieke co-creatie- & testhub

Deze wordt ingebed op de nieuwe site van Zorggroep Orion binnen het stadsvernieuwingsproject ‘SLIM Turnhout’. Het doel is een structurele samenwerking op vlak van zorginnovatie vorm geven zodat bij de opening van het gebouw in 2022, meteen co-creatie-en innovatieprogramma’s kunnen starten.

Verwante projecten

EDUCAVIA

 • INTERREG Vlaanderen-Nederland
 • arbeidsmarkt, innovatie, vaardigheden
Lees meer

TraCS3

 • INTERREG Europe
 • ecosysteem beheer, innovatie, ondernemerschap
Lees meer

FAMILIAR

 • EFRO-Vlaanderen
 • innovatie, maakindustrie, materialen
Lees meer

EnergyEfficiency (EnEf)

 • INTERREG Vlaanderen-Nederland
 • energie, glastuinbouw, innovatie, koolstof arme economie
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Zorggroep Orion

Partners

Thomas More Kempen - Thomas More Kempen vzw, Stad Turnhout

Periode

01-09-2020 tot 31-08-2022

Thema

innovatie, zorg en gezondheid, zorginnovatie

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen