Smartsediment

De delta van de Schelde kent een economisch sterke ontwikkeling met onder andere Antwerpen als wereldhaven. Het Schelde-estuarium en de Oosterschelde is beschermd als Natura2000 gebied en vormt een uniek natuurgebied voor de grensregio. Deze verschillende ‘zeearmen’ kunnen niet los van elkaar gezien worden en ze leveren een waaier aan waardevolle ecosystemen en biodiversiteit. Helaas staan beide zeearmen de laatste jaren sterk onder druk. Met behulp van Europese subsidie werken we aan verschillende projecten om daar verandering in te brengen. Met de twee grootste uitvoeringsprojecten zijn belangrijke stappen gezet.  

De Roggenplaatsuppletie is afgerond.  Direct na de aanleg van de suppletie is gestart met de monitoring op de plaat zelf en op de mosselpercelen rond de plaat om de ecologische en morfologische ontwikkelingen van de suppletie te kunnen volgen. Dit gebeurt aan de hand van bodemmonsters, hoogtemetingen en vogeltellingen volgens een vooropgesteld monitoringsplan. 

Op 17 februari 2020 is gestart met de aanleg van een getijdendam in de Schelde bij het voormalig Fort St. Filips. De dam wordt loodrecht op de stroomrichting van de Schelde geplaatst om de stroming van het water plaatselijk af te remmen. Op die manier kan er een zone van 20 hectare aan waardevolle getijdennatuur ontstaan: slikken en schorren, die door de dam minder kans lopen om weggespoeld te worden door de Schelde. De dam wordt opgebouwd uit baggerspecie (sediment) uit de Schelde.  Door het sediment af te graven en te gebruiken voor de aanleg van de dam, wordt de Scheldeoever zachter en vermindert de sterke getijdenwerking lokaal.  De werken zullen in oktober 2020 afgerond zijn.

De Oosterschelde en de Westerschelde leveren ecosysteemdiensten. Slim gebruik van sediment heeft gevolgen voor de voedselvoorziening en de zuivering van afvalwater. Ook de veiligheid van de rivieren kan wijzigen door ‘smartsediment’; slim gebruik maken van zand en slib kan dijken verstevigen. Om te weten hoe natuurontwikkeling, dus ook sedimentbeheer de ecosysteemdiensten beïnvloedt, is een Ecosysteemdienst-tool ontwikkeld. Tot nu toe was niet goed bekend welk effect sedimentbeheer heeft op ecosysteemdiensten. Door kennis hierover wordt het duidelijker welke voordelen natuurontwikkeling heeft voor de mens. De definitieve versie van de tool en de bijhorende Engelstalige handleiding worden in september 2020 verwacht.

Maritieme Toegang voert het baggerwerk uit dat nodig is om de maritieme vaargeul in de Schelde te onderhouden. Daarbij wordt jaarlijkse zo’n 10 miljoen m³ zand verplaatst in de Westerschelde naar een aantal afgebakende stortlocaties. Met de proefstorting bij de Suikerplaat heeft Maritieme Toegang een nieuwe stortlocatie voor zandige baggerspecie uitgeprobeerd. De ecologische monitoring van de effecten van deze proefstorting zijn uitgevoerd als onderdeel van Smartsediment.

In 2017 heeft Maritieme Toegang 2 nieuwe stortlocaties in gebruik genomen in de Beneden-Zeeschelde voor het terugstorten van baggerspecie die vrijkomt bij het onderhoud van de vaargeul. Het gaat om de Parelputten voor zandige baggerspecie en de Ketelputten voor slibrijke baggerspecie. De ecologische monitoring omtrent het in gebruik nemen van deze nieuwe stortlocaties is uitgevoerd als onderdeel van Smartsediment.

Roggenplaat gered – Oosterschelde

Verwante projecten

New-C-Land

New-C-Land

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • biogebaseerde economie, biomassa, innovatie
Meer lezen
Zero Phyto

Zero Phyto

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • agro-food, biomassa, gewasbescherming, glastuinbouw, landelijk gebied, natuurgebaseerde technieken
Meer lezen
WOW!

WOW!

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • afvalwater, circulaire economie
Meer lezen
GEANS

GEANS

  • INTERREG Noordzeeregio
  • biodiversiteit, bodem, digitalisering, ecosysteem beheer, marien
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

Provincie Zeeland

Partners

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ ), Rijkswaterstaat Zee en Delta, Vereniging Natuurmonumenten, Vlaamse Overheid, Waterwegen en Zeekanaal NV

Periode

01-09-2016 tot 30-11-2020

Thema

afvalwater, biodiversiteit, biomassa, blauwe groei, bodem

Prioriteit

Behoud en bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen