Speak Up

In de hele Noordzee-regio staan steden en overheden voor vergelijkbare grote bestuurlijke uitdagingen: toenemende energiearmoede, toenemende sociale polarisatie en de noodzaak om over te stappen op groenere en meer circulaire economieën. Hierachter gaat echter een achtergrond schuil van afnemend vertrouwen in de overheid en toenemende betrokkenheid van burgers. We moeten betere manieren van samenwerking tussen burgers en overheden ontwikkelen als we deze grote uitdagingen met succes willen aanpakken en als we burgers en gemeenschappen een effectieve stem willen geven. 

Speak Up zal nieuwe kaders en modellen voor burgerbetrokkenheid en participatie ontwikkelen die overheden betere manieren geven om zich met burgers bezig te houden (G2C) en die burgers betere manieren geven om zich met overheden bezig te houden (C2G). We zullen burgers en overheden opnieuw met elkaar verbinden door betere manieren te ontwikkelen om betrokken te raken en te participeren, door meer en andere gemeenschappen te bereiken en door polarisatie te doorbreken.   

We doen dit aan de hand van 3 werkpakketten:
  1. Burgers en gemeenschappen betrekken
  2. Capaciteitsopbouw 
  3. Mainstreaming. 
Deze werkpakketten zullen effectieve manieren identificeren om met burgers en gemeenschappen samen te werken, regeringen en burgers voorzien van op feiten gebaseerde benaderingen voor effectievere participatie en betrokkenheid, en deze benaderingen vervolgens in het hele Noordzee regio mainstreamen.

Speak Up zal ook effect hebben op de andere drie prioriteiten van Noordzee regio. Ons werk aan het leveren van effectievere betrokkenheid en participatie van burgers draagt direct bij aan prioriteit 1 - Robuuste en slimme economieën - door het leveren van een efficiëntere en effectievere overheid. 7 partners leveren G2C- en C2G-initiatieven in prioriteit 2 (Ondersteuning van de groene transitie) en in prioriteit 3 (Klimaatbestendigheid).

De kaders en best practices van Speak Up zullen overheden in staat stellen om effectieve betrokkenheid en participatie van burgers en gemeenschappen in hun werk te verankeren, waardoor betrokkenheid verandert van "leuk om te hebben" naar "business as usual" - en hen in staat stelt om participatie door ontwerp te leveren.

Verwante projecten

InterregNEDVL_main

Go North Sea Port District

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • Burgerparticipatie, ondernemerschap
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 4.431.108

Projectleider

Gemeente Groningen

Partners

Stad Mechelen, Stad Roeselare, Vrije Universiteit van Brussel

Periode

01-12-2023 tot 01-12-2026

Thema

Burgerparticipatie

Prioriteit

Acties ter ondersteuning van een betere bestuurlijke samenwerking

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen