SPONGE 2020

SPONGE2020 versterkt het aanpassingsvermogen en de veerkracht van steden en dichtbebouwde gebieden om innovatieve klimaat adaptatie maatregelen te co-creëren met lokale stakeholders.

Voorname uitdagingen voor onze dichtbebouwde steden zijn de toename van intensere neerslag en langere periodes van droogte en hittestress. De dichte bebouwing en het gebrek aan open, groene ruimte spelen onze steden zwaar parten tijdens dergelijke periodes.

SPONGE effent het pad voor een wijde uitrol van innovatieve participatieve adaptatiemaatregelen om de risico's en schade gelinkt aan deze problematieken te verkleinen tegen een aanmerkelijk lagere kost.

Het steunt daarvoor maximaal op groenblauwe oplossingen (bijv. maximaal vergroenen en de infiltratie van regenwater in de grond bevorderen). Lokale belanghebbenden, die nu nog niet betrokken zijn bij klimaatadaptatie, worden tegelijk aangespoord om maatregelen mee te ontwikkelen en uit te voeren.

Groenblauwe maatregelen bieden, naast het controleren van de waterhuisouding ook een antwoord op hittestress en droogte. In een reeks pilootprojecten worden innovatieve ingrepen voorbereid en uitgevoerd in het ontwerp, de aanpassing of het gebruik van bestaande of nieuwe ruimtes en gebouwen. Zo wordt in Vlaanderen (Antwerpen) een collectieve regenwaterput aangelegd die integraal deel zal uitmaken van de vernieuwde gedempte Zuiderdokken. De collectieve put zal meer dan 1.500.000 liter groot zijn (vs. 3000 tot 5000 gemiddeld voor individuele putten) en het water opvangen van verschillende daken rond het plein van de Zuiderdokken. Het opgevangen hemelwater blijft daarbij beschikbaar voor hergebruik door bijv. de bevloeiing van bomen door stadsdiensten, het reinigen en vullen van veegwagens, mogelijks deels zelfs als drinkwater (na zuivering)

De grensoverschrijdende lessen en goede praktijken worden gebundeld tot één geheel waarmee partcipatieve lokale klimaatsstrategieën uitgevoerd kunnen worden.

SPONGE 2020

Verwante projecten

NS.VI.10_main_1

MANABAS COAST

  • INTERREG Noordzee
  • klimaat adaptatie, Rampenbestrijding
Meer lezen
InterregNEDVL_main

Schone Waterlopen door O3G

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • waterbeheer
Meer lezen
ECOSYSTEM

ECOSYSTEM

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • biodiversiteit, ecosysteem beheer, waterbeheer
Meer lezen
C5A

C5A

  • INTERREG Noordzee
  • klimaat adaptatie, waterkwantiteit
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 6.840.257

Projectleider

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (Nederland)

Partners

Stad Antwerpen

Periode

01-07-2016 tot 31-12-2020

Thema

klimaat adaptatie, klimaatverandering, waterbeheer

Prioriteit

Bevorderen van klimaatadaptatie, risicopreventie en -beheer

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen