STRONGER COMBINEDStronger Combined wil een alternatief bieden voor het private autobezit in een rurale context. Gecombineerde mobiliteit is hierbij een opkomende strategie. Dat kan bijvoorbeeld door mobiliteit en maatschappelijke dienstverlening te combineren als onderdeel van één naadloos aanbod dat via app-abonnementen aan gebruikers ter beschikking wordt gesteld.

Het project zal een open platform voor verkeersgegevens maken en concepten ontwikkelen voor diensten voor landelijk gecombineerde mobiliteit. Deze komen ten goede aan reizigers, particuliere dienstverleners, gemeenten en regionale overheden. Daarbij kijkt het project naar het verduurzamen van het vervoer, bijvoorbeeld via het promoten van autodelen en e-fietsen.

De projectpartners zullen ook verschillende pilots uitvoeren zoals een ID-gebaseerd ticketsysteem voor vervoerssystemen en ID-gebaseerde toegang en een platform voor gecombineerd vervoer dat resulteert in betere mobiliteit voor ouderen en mensen met een beperking. Deze pilots worden geanalyseerd en vergeleken om hun toepassing ook in andere gebieden mogelijk te maken.

STRONGER COMBINED coferentie

Verwante projecten

ALARM FWV

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • data, kustzone beheer, waterkwantiteit, waterbeheer, lokale overheden
Lees meer

Mobipunt Weerde station

  • EFRO-Vlaanderen
  • mobiliteit, personen mobiliteit
Lees meer

SCORE

  • INTERREG Noordzeeregio
  • data, digitalisering, innovatie, smart cities, stedelijke ontwikkeling, dienstverlening
Lees meer

TRANSMOBIL

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • mobiliteit, personen mobiliteit, dienstverlening, lokale overheden, landelijk gebied
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Värmlandstrafik AB (Zweden)

Vlaamse partners

Antwerp Management School, Dienstverlenende Vereniging Westhoek, Stad Genk

Periode

01-01-2019 tot 31-12-2021

Thema

data, dienstverlening, e-mobiliteit, personen mobiliteit

Prioriteit

Bevorderen van duurzaam vervoer en het wegnemen van knelpunten in sleutelinfrastructuur

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen