STRONGER COMBINED

Stronger Combined wil een alternatief bieden voor het private autobezit in een rurale context. Gecombineerde mobiliteit is hierbij een opkomende strategie. Dat kan bijvoorbeeld door mobiliteit en maatschappelijke dienstverlening te combineren als onderdeel van één naadloos aanbod dat via app-abonnementen aan gebruikers ter beschikking wordt gesteld.

Het project zal een open platform voor verkeersgegevens maken en concepten ontwikkelen voor diensten voor landelijk gecombineerde mobiliteit. Deze komen ten goede aan reizigers, particuliere dienstverleners, gemeenten en regionale overheden. Daarbij kijkt het project naar het verduurzamen van het vervoer, bijvoorbeeld via het promoten van autodelen en e-fietsen.

De projectpartners zullen ook verschillende pilots uitvoeren zoals een ID-gebaseerd ticketsysteem voor vervoerssystemen en ID-gebaseerde toegang en een platform voor gecombineerd vervoer dat resulteert in betere mobiliteit voor ouderen en mensen met een beperking. Deze pilots worden geanalyseerd en vergeleken om hun toepassing ook in andere gebieden mogelijk te maken.

STRONGER COMBINED coferentie

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Nudging down night noise

  • EFRO-Vlaanderen
  • data, digitalisering, lokale overheden, Onderzoek en innovatie, smart cities
Meer lezen
Interactive Cities

Interactive Cities

  • INTERREG URBACT
  • data, digitalisering, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
BITS

BITS

  • INTERREG Noordzee
  • data, personen mobiliteit
Meer lezen
MOBI-MIX

MOBI-MIX

  • INTERREG 2 Zeeën
  • koolstofarme economie, mobiliteit, personen mobiliteit, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 4.009.684

Projectleider

Värmlandstrafik AB (Zweden)

Partners

Antwerp Management School, Dienstverlenende Vereniging Westhoek, Stad Genk

Periode

01-01-2019 tot 31-12-2021

Thema

data, dienstverlening, e-mobiliteit, personen mobiliteit

Prioriteit

Bevorderen van duurzaam vervoer en het wegnemen van knelpunten in sleutelinfrastructuur

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen