STRONGHOUSE

Energierenovatie door individuele huiseigenaren verloopt minder snel dan verwacht. De impact van de huidige ondersteunende maatregelen voor deze huiseigenaren is eerder beperkt. Het project Stronghouse zal deze maatregelen aanpassen en herontwerpen. Dit gebeurt op basis van een beter begrip van de drijfveren die huiseigenaren motiveren - individueel en op buurtniveau - om te investeren en de ecologische voetafdruk van hun huizen te verkleinen.

Stronghouse begint met het analyseren van bestaande instrumenten in een Europese context. Door deze instrumenten binnen het partnerschap te delen, te (her-) structureren en te verbeteren met complementaire tools, zal Stronghouse de impact van instrumenten vergroten. Het project wil 4 gerelateerde, ondersteunende maatregelen realiseren: (1) vormgeven van nieuwe technische en financiële oplossingen waarmee bewoners kunnen investeren in energie-efficiëntie en duurzame energiebronnen; (2) een buurtaanpak om de benodigde schaalgrootte en drijfveren te bekomen om te investeren; (3) organiseren van een ketensamenwerking tussen regionale kmo’s sterk in energievernieuwing voor individuele huiseigenaren; (4) oplossingen voor de verdere uitrol van de ontwikkelde oplossingsstrategieën.

Dit project vormt een sleutel om de energieprestaties van gebouwen versneld te verbeteren en streeft ernaar om de voetafdruk van 15.000 woningen te verkleinen, 100 miljoen euro aan investeringen te genereren en 50 kiloton CO2 minder uit te stoten.

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Warmtenetten op basis van collectieve warmtecentrales op houtpellets

  • EFRO-Vlaanderen
  • hernieuwbare energie productie, koolstofarme economie
Meer lezen
KraK West - Krachtige Kernen in West-Vlaanderen

KraK West - Krachtige Kernen in West-Vlaanderen

  • EFRO-Vlaanderen
  • kmo ondersteuning, ondernemerschap, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
Logo Efro Eu

SEL - Smart Energy Link

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • energie, koolstofarme economie, smart grids
Meer lezen
EE in kmo's

EE in kmo's

  • EFRO-Vlaanderen
  • kmo ondersteuning, koolstofarme economie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 5.899.758

Projectleider

Provincie Drenthe (Nederland)

Partners

Gemeente Roeselare, IGEMO, Katholieke Hogeschool Vives Noord vzw

Periode

01-01-2020 tot 31-12-2022

Thema

hernieuwbare energie productie, kmo ondersteuning, koolstofarme economie, renovatie

Prioriteit

Behoud en bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen