SURFLOGHStedelijke gebieden trekken grote goederenstromen aan. Recente studies in steden tonen aan dat efficiëntiewinsten mogelijk zijn als belanghebbenden samenwerken en vrachten bundelen voor de ’laatste kilometer’ binnen stedelijke gebieden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van slimme logistieke knooppunten, of hubs, voor stedelijk vrachtvervoer.

SURFLOGH bouwt verder op voorgaande Europese logistieke projecten en wil de stadsdistributie verbeteren op een innovatieve manier. De projectpartners ontwikkelen samen cargo-hubs die slim, efficiënt en duurzaam zijn.

Door de introductie van stadslabs ontstaat een transnationaal platform om innovatie in stadslogistiek te bevorderen. Deze platforms brengen verschillende actoren samen om kennis uit te wisselen, te werken aan innovatieve proefprojecten en resultaten te implementeren binnen beleidsstrategieën en het stedelijk logistiek systeem.

In Vlaanderen realiseerde de stad Mechelen drie doelstellingen: verdere uitbouw van een netwerk van slimme lockers, de ontwikkeling van een app om laad-en loszones op te volgen en de optimalisatie van bestaande stadsdistributiecentra.

SURFLOGH in Mechelen

Verwante projecten

KraK West - Krachtige Kernen in West-Vlaanderen

  • EFRO-Vlaanderen
  • kmo ondersteuning, ondernemerschap, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

Autonoom varen in de Westhoek

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, mobiliteit, transport & logistiek, vaartuigen
Lees meer

sub>urban

  • INTERREG URBACT
  • renovatie, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

Codesign Aliment

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • agro-food, innovatie, voedingsindustrie
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Provincie Drenthe (Nederland)

Vlaamse partners

Stad Mechelen

Periode

15-06-2017 tot 30-04-2021

Thema

innovatie, stedelijke ontwikkeling, transport & logistiek

Prioriteit

Bevorderen van duurzaam vervoer en het wegnemen van knelpunten in sleutelinfrastructuur

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen