SymBIOse

De projectpartners van SymBIOse streven ernaar de vraag en het aanbod van biologische landbouwproducten beter op elkaar af te stemmen, zodat de landbouw- en voedingsbedrijven de opportuniteiten in de markt optimaal kunnen benutten en zich verder succesvol kunnen ontwikkelen. Ze maken een overzicht van de huidige marktsituatie, waarbij wordt onderzocht wie de actoren zijn, wat op de markt wordt aangeboden en hoe groot de vraag is. Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd. Een SWOT-analyse voor de akkerbouwsector en vollegrondsgroentensector dient om een actieplan voor de verdere ontwikkeling van de afzetketen te ontwikkelen. Via de oprichting van een grensoverschrijdend netwerk van marktdeelnemers, die de biologische productie, verwerking en distributie vertegenwoordigen, wil SymBIOse de ketenontwikkeling naar een interregionale schaal tillen.

SymBIOse verenigt ook onderzoekers, adviseurs en landbouwers om grensoverschrijdende inzichten te ontwikkelen omtrent de ontbrekende technische kennis om het aandeel vlinderbloemigen in rotaties in de biologische landbouw te verhogen. Vlinderbloemige gewassen, hetzij als groenbemester hetzij als eiwitgewas, dragen immers door hun autonome stikstofbinding van nature bij aan de biologische bodemvruchtbaarheid en aan de stikstofvoorziening en zijn daarom een belangrijke hoeksteen in een duurzame ontwikkeling van de biologische landbouw in de grensregio. SymBIOse brengt piloot-landbouwers samen in een netwerk en zet gezamenlijk een innovatief proefprogramma op voor teelttechnieken van vlinderbloemigen en voor hun plaats binnen de gewasrotatie.

Technische artikels, video's, een verzamelwerk van ervaringen en een afsluitend seminarie zorgen voor een blijvend karakter van de verwezenlijkingen van het project.

Verwante projecten

Open testing- en onderzoeksfaciliteiten voor topsectoren in de West-Vlaamse voedingsindustrie

Open testing- en onderzoeksfaciliteiten voor topsectoren in de West-Vlaamse voedingsindustrie

  • EFRO-Vlaanderen
  • agro-food, innovatie, voedingsindustrie
Meer lezen
TRANSAÉ

TRANSAÉ

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • bodem, innovatie
Meer lezen
Ruralité

Ruralité

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • agro-food, circulaire economie, creatieve industrieën, erfgoed, kmo ondersteuning, landelijk gebied, ondernemerschap, renovatie, toerisme
Meer lezen
FABulous Farmers

FABulous Farmers

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • agro-food, biodiversiteit
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

Inagro

Partners

BioForum Vlaanderen

Periode

01-04-2018 tot 31-12-2021

Thema

agro-food, bodem, voedingsindustrie

Prioriteit

Behoud en bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen