SYN-ERGIE

Transport en logistiek vormen belangrijke motoren van de economie in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Wegtransport neemt hiervan het grootste deel in waardoor de impact van de sector op het milieu groot is aangezien deze nog steeds voor 97% afhankelijk is  van fossiele brandstoffen. ‘SYN-ERGIE’ wil een volgende stap zetten in de ontwikkeling richting duurzaam goederentransport tussen het oosten en het westen van de grensregio, namelijk de as West-Vlaanderen-Antwerpen-Limburg (NL). 

Dagelijks worden grote hoeveelheden goederen en containers vanuit en via de regio’s West-Vlaanderen en Limburg naar het oosten, resp. westen van de Grensregio getransporteerd. Wegens het ontbreken van een concurrentiële dienstverlening via spoor en binnenvaart, gebeurt dit nu hoofdzakelijk via de weg. Door verladers, logistieke dienstverleners en multimodale operators te verenigen in communities en een aantal concrete business cases door te rekenen, wil SYN-ERGIE de markt het nodige duwtje in de rug geven om een multimodaal transportaanbod op de as West-Vlaanderen-Antwerpen-Limburg te realiseren.

In het afgelopen jaar interviewde het project zo'n 40 geïnteresseerde actoren uit zowel West-Vlaanderen als Nederlands Limburg. Resultaat: 2 kansrijke businesscases waarmee verder aan de slag wordt gegaan. De eerste richt zich op een binnenvaarttraject. De tweede businesscase focust zich op het spoor. Via verschillende interactieve workshops in beide regio’s konden verladers en logistieke dienstverleners nauwgezet kennismaken met de mogelijkheden van synchromodaliteit. Concreet gingen deelnemers als planner aan de slag met SynchroMania, een ‘serious game’ (ontwikkeld door TNO) die alle facetten van synchromodaal transport illustreert.

Om dit transportaanbod zo maximaal en efficiënt mogelijk te benutten, zet het project eveneens in op de toepassing van synchromodale transportplanning. Synchromodaal transport gaat een stapje verder dan multimodaal transport in die zin dat goederen in principe op elk moment flexibel verscheept kunnen worden tussen de beschikbare transportmodi. Dit vereist de beschikbaarheid van grote hoeveelheden real-time data en de verwerking ervan tot duidelijke, beslissingsondersteunende informatie. Via de ontwikkeling en demonstratie van twee IT-tools – een clickable demo en een synchromodale cockpit – wil het project verladers en logistieke dienstverleners meer inzicht geven in de mogelijkheden, voordelen, voorwaarden en werking van synchromodale planning om op die manier de doorontwikkeling van synchromodaal transport in de grensregio aan te jagen.

Eerste resultaten: Na intensieve samenwerking tussen de verschillende partners bestaat er al een voorlopige versie van de clickable demo ‘Synchrotool’. Deze webapplicatie vormt de basis om in een volgende fase de synchromodale cockpit uit te bouwen.

Ben je geïnteresseerd om hieraan mee te werken? Meld je gerust aan via pieter.decloedt@pomwvl.be!

Verwante projecten

Logo Efro Eu

North Sea Port Talent

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • arbeidsmarkt, havens, mobiliteit, vaardigheden
Meer lezen
Fietstunnel Hofstraat te Dendermonde

Fietstunnel Hofstraat te Dendermonde

  • EFRO-Vlaanderen
  • koolstofarme economie, mobiliteit, personen mobiliteit
Meer lezen
LogistiekLerenZonderGrenzen

LogistiekLerenZonderGrenzen

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • arbeidsmarkt, innovatie, transport & logistiek
Meer lezen
CHIPS

CHIPS

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • koolstofarme economie, mobiliteit, personen mobiliteit
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 1.254.240

Projectleider

POM West-Vlaanderen

Partners

Fontys Hogescholen, GroentenFruit Huis, Industriebank LIOF, Informore, Nallian, VIVES Zuid, VOKA Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Periode

01-01-2017 tot 31-12-2019

Thema

mobiliteit, transport & logistiek

Prioriteit

Bevorderen van duurzaam vervoer en het wegnemen van knelpunten in sleutelinfrastructuur

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen