Technische Bijstand Interreg FWVL

Het Interreg V-programma France-Wallonie-Vlaanderen 2014-2020 is een ambitieus programma. Daarvoor is een gedegen programmamanagement nodig. De ‘technische bijstand’ staat in voor de begeleiding en het beheer van het programma enerzijds, en de ondersteuning van de projectpartners anderzijds en vormt aldus de schakel op het terrein tussen de programmapartijen en (potentiële) eindbegunstigden. In deze ‘technische bijstand’ is het Gemeenschappelijk Secretariaat opgenomen, de technische teams en tweedelijnscontrole.

De focus ligt hierbij op vier specifieke doelstellingen:

  • zorgen voor een efficiënt strategisch, administratief en financieel beheer van het programma
  • zorgen voor een controle van de uitgaven met naleving van de communautaire regels
  • informeren van (potentiële) projectpartners en het grote publiek
  • evaluatie, opvolging en begeleiding van projecten

Het Gemeenschappelijk Secretariaat is verbonden aan de beheersautoriteit, Wallonie – Bruxelles International, en heeft als opdracht de operationele uitvoering van het programma te verzorgen.

De technische teams in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk informeren en adviseren potentiële projectpartners over de mogelijkheden die het Interreg-samenwerkingsprogramma biedt. Zij helpen ook mogelijke projectpartners bij hun zoektocht naar partners langs de andere kant van de grens.

Samen met het Gemeenschappelijk Secretariaat en de beheersautoriteit staan de technische teams in voor de evaluatie van de ingediende projectconcepten, projecten, projectenportefeuilles en microprojecten. Dit leidt tot een programma-advies dat als basis dient voor de beslissingen van de Stuurgroep, het beslissingsorgaan dat de te financieren acties selecteert. De goedgekeurde projecten, projectenportefeuilles en microprojecten worden vervolgens opgevolgd door de technische teams. Deze opvolging gebeurt onder meer door middel van activiteitenrapporten, begeleidingscomités en persoonlijke contacten met projectleiders.

De technische teams dragen ook bij tot de bepaling en de uitvoering van de communicatiestrategie van het programma en van een jaarlijks communicatieplan en zorgen voor de publiciteit van het programma.

Het vermelde budget betreft het budget voor de technische teams van de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

Verwante projecten

Logo Efro Eu

INISO-MAT

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen
Logo Efro Eu

KIEM

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen
Logo Efro Eu

De Sint-Niklase stadsmunt

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen
Logo Efro Eu

VLOED

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

Provincie West-Vlaanderen, Agentschap Innoveren en Ondernemen

Periode

01-07-2015 tot 30-06-2023

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen