Test@Sea

De geopolitieke actualiteit heeft de grote uitdagingen betreft het opschalen van hernieuwbare offshore energie om klimaatneutraliteit te bereiken in Europa tegen 2050 enkel doen toenemen . Kenmerkend in de Noordzee, net zoals op andere locaties in Europa (en verder weg), is de hoge bezettingsgraad door een veelheid van gebruikers, waardoor het optimaal gebruik van de zee essentieel is. Zgn. multi-source (meerdere vormen van energieopwekking op dezelfde locatie, bijv. door in windenergieparken drijvende zonnepaneel­installaties te integreren) en multi-use gebruik (bijv. aquacultuur gecombineerd met energieopwekking) zijn ontwikkelingen waar al de eerste ervaringen mee worden opgedaan. Met het Blue Accelerator test- en demonstratieplatform heeft POM West-Vlaanderen in samenwerking met (consortium)partners ingezet op deze ontwikkelingen, en daarmee belangrijke operationele kennis ontwikkeld in de uitbating van een dergelijk test- en demonstratieplatform op zee. Uiteenlopende test- en demonstratiecampagnes voor meervoudige gebruikers (zowel kmo’s, grote bedrijven, kennisinstellingen, projectconsortia uit binnen- en buitenland) hebben plaatsgevonden, zijn lopende of zitten in de pijplijn. 

 

Nu de werking van Blue Accelerator op volle capaciteit gekomen is, vragen de gebruikers naar mogelijkheden om testen en demonstraties te faciliteren die een hogere graad van opschaalbaarheid en marktgereedheid kunnen ondersteunen. Dit betekent voor Blue Accelerator enerzijds dat verdere pre-standaardisering en pre-normering van de testprocessen en -methodes nodig zijn, en anderzijds dat een uitbreiding van de test­infrastructuur verder op zee noodzakelijk is middels drijvende en afzinkbare structuren. Test@Sea beoogt dan ook op een kost-effectieve en kwalitatief-hoogwaardige wijze tegemoet te komen aan een aantal aantoonbare noden op een drietal kerndomeinen in de offshore markt (energieconversie, materiaal­ontwikkelingen en drone-toepassingen) en deze noden tevens ook verder te verfijnen.

 

Test@Sea, een projectconsortium bestaande uit POM West-Vlaanderen, VLIZ, Sirris, VUB, UGent en De Blauwe Cluster, schept voor de offshore energiesector de mogelijkheid te kunnen blijven innoveren, ter versterking van de sector. Een centraal element in dit project, middels gerichte investeringen, is het bieden van een antwoord op de groeiende, en gaandeweg meer geavanceerde vraag naar fit-for-purpose test- en demonstratie-infrastructuur op zee. Hiertoe wordt een hoger kwaliteitsniveau in de dienstverlening gerealiseerd op het vlak van begeleiding en ondersteuning in o.m. engineering en constructie, projectmanagement en juridische zaken. De bijbehorende uitbreiding van testinfrastructuur wordt gerealiseerd in een investeringsluik, inclusief een upgrade van de bestaande Blue Accelerator om aan de groeiende vraag te kunnen blijven voldoen.

 

Verwante projecten

Logo Efro Eu

IN2PV

  • EFRO-Vlaanderen
  • energie, hernieuwbare energie opslag, innovatie
Meer lezen
main_interreg_NS

Anemoi

  • INTERREG Noordzee
  • hernieuwbare energie opslag, hernieuwbare energie productie
Meer lezen
ACCESS

ACCESS

  • INTERREG Noordzee
  • hernieuwbare energie opslag, hernieuwbare energie productie, koolstofarme economie, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
Logo Efro Eu

Call groene warmte, restwarmte, warmtenetten en biomethaan

  • EFRO-Vlaanderen
  • energie, hernieuwbare energie opslag, koolstofarme economie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 3.400.455

Partners

DBC - De Blauwe Cluster (Blue Cluster) vzw, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, Sirris, het collectief centrum van de technologische industrie - SIRRIS LEUVEN, Universiteit Gent - st.-pietersnieuwstraat, Vlaams Instituut voor de Zee, Vrije Universiteit van Brussel - VUB ELSENE

Periode

01-01-2024 tot 31-12-2026

Thema

hernieuwbare energie opslag

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen