THE! Technology in Healthcare EducationBij dit project staat de samenwerking tussen hoger onderwijs en beroepsponderwijs centraal, met als doel om een grensoverschrijdend keuzevak te ontwikkelen dat zich richt op technologie in de gezondheidszorg. In het kader van dit keuzevak moeten kennis en vaardigheden worden overgebracht die moeten leiden tot een betere aansluiting tussen het onderwijs (theorie) en de arbeidsmarkt (praktijk). Studenten van verschillende opleidingen zullen samen aan een specifieke probleemstelling werken.

Verwante projecten

Healthy Aging

  • INTERREG Euregio Maas-Rijn
  • innovatie, zorginnovatie
Lees meer

NOMADe

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • zorg en gezondheid, dienstverlening
Lees meer

Project Zuivere Lucht

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • zorg en gezondheid, zorginnovatie
Lees meer

MONUMENT

  • INTERREG 2 Zeeën
  • zorg en gezondheid, zorginnovatie
Lees meer

Financiële info

Projectleider

UC Limburg vzw

Vlaamse partners

LUCA School of arts, UC Limburg vzw

Periode

01-01-2017 tot 31-12-2019

Thema

zorg en gezondheid, zorginnovatie

Prioriteit

Bevorderen van sociale inclusie en investeren in educatie en vorming

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen