Tijd voor actie: detailhandel BeernemBeernem heeft een verzorgende rol voor haar eigen inwoners. Hierbij wordt in de eerste plaats gestreefd naar het behoud van een maximaal pakket aan dagelijkse goederen en andere basisvoorzieningen voor eigen inwoners. Minimaal handhaven wat er nu is, zowel in dagelijkse goederen, periodieke goederen en uitzonderlijk goederen.

Continueren en optimaliseren van de bediening van andere doelgroepen die Beernem reeds bezoeken omwille van specifiek aanbod (speciaalzaken bv. meubelwinkels), toerisme, passage.

Streven naar goed functionerende winkelgebieden door afbakening van de winkelgebieden.

Uitgaande van troeven en kenmerken van Beernem zoeken ze naar identiteit/niche voor onderscheidend vermogen om zo complementair mogelijk te zijn aan concurrerende gemeenten. Dit ook maximaal uitspelen in marketing en promotie.

In een platform van detailhandelaars werd een actielijst opgesteld om bovenstaande in de hand te werken. De acties werden in een prioriteitenlijst gegoten en gaan van over:

- organisatie van het handelsaparaat: wie coördineert en ondersteunt

- marketing/communicatie: werken aan het imago van de handelaars, met een gezamenlijk logo naar buiten komen,...

- evenementen: bundelen van alle bestaande evenementen die shopgericht zijn en upgraden van deze evenementen

- horeca: inzetten op kwaliteit van het aanbod in de horecasector

- afbakening van de winkelgebieden:door de versnippering is het geen fysieke verbondenheid. Deze versnippering tegengaan door afbakening van de winkelgebieden

Verwante projecten

TRANSUNIV

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • arbeidsmarkt, kmo ondersteuning, mobiliteit, personen mobiliteit, vaardigheden
Lees meer

Bouwen aan een circulaire Kempen

  • EFRO-Vlaanderen
  • bouw, circulaire economie, materialen, ondernemerschap
Lees meer

FORET PRO BOS

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • biodiversiteit, circulaire economie, ecosysteem beheer, klimaat mitigatie, ondernemerschap
Lees meer

Intergemeentelijke dienstverlening aan ondernemers in Limburgs Haspengouw

  • EFRO-Vlaanderen
  • ondernemerschap, dienstverlening, lokale overheden
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Gemeente Beernem - Gemeentehuis

Periode

01-02-2016 tot 30-11-2018

Thema

kmo ondersteuning, ondernemerschap, stedelijke ontwikkeling

Prioriteit

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen