TOPSOIL

TOPSOIL onderzoekt hoe de ondiepe ondergrond (bovenste 30 meter van de bodem) beter weerbaar gemaakt kan worden tegen klimaatverandering. Heel veel dagelijkse activiteiten zijn immers verbonden aan het bovenste deel van de bodem. Klimaatverandering heeft een impact op waterlagen in deze ondiepe ondergrond en op grondwaterlagen.

TOPSOIL gaat de mogelijkheden na om de ondiepe ondergrond te gebruiken om huidige en toekomstige wateruitdagingen op te lossen. Er worden gezamenlijk methodes ontwikkeld voor het beschrijven en beheren van de ondiepe ondergrond.

Het project focust op 5 werkterreinen: (1) overstromingen in steden en landbouwgebieden door een stijgende grondwatertafel, veroorzaakt door veranderde neerslagpatronen; (2) de intrusie van zoutwater in zoetwaterreserves als gevolg van de stijgende zeespiegel en de veranderde vraag naar irrigatie, drainage en drinkwater; (3) de nood aan grondwaterbuffers om water op te slaan in periodes van overmatige regenval; (4) een betere kennis en beheer van bodemcondities; (5) beter begrip over het vermogen om voedingsstoffen en verontreinigende stoffen in de bovenste bodemlagen af te breken.

De praktische implementatie van de uitgewerkte oplossingen gebeurt in 16 pilootprojecten in verschillende regio's van het Noordzeegebied. In Vlaanderen focust het pilootproject zich op het kust- en poldersysteem en meer bepaald op het in kaart brengen van de zoet-zoutwaterverdeling en op verkennend onderzoek om de beschikbaarheid van zoetwater in de ondiepe ondergrond te verbeteren.

TOPSOIL

Verwante projecten

RHEDCOOP: Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties

RHEDCOOP: Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • burgerinitiatief, energie, klimaat adaptatie, koolstof arme economie, renovatie
Meer lezen
CATCH

CATCH

  • INTERREG Noordzeeregio
  • klimaat adaptatie, stedelijke ontwikkeling, waterbeheer
Meer lezen
USAR

USAR

  • INTERREG 2 Zeeën
  • bodem, circulaire economie, innovatie
Meer lezen
FRESH4Cs

FRESH4Cs

  • INTERREG 2 Zeeën
  • klimaat adaptatie, klimaatverandering, waterbeheer, waterkwantiteit
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

Region Midtjylland (Denemarken)

Partners

Vlaamse Milieumaatschappij

Periode

01-12-2015 tot 31-12-2021

Thema

bodem, klimaat adaptatie, waterkwantiteit

Prioriteit

Bevorderen van klimaatadaptatie, risicopreventie en -beheer

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen