Torhout werft en winkeltIn de stad Torhout starten grote openbare werken om de stadskern te vernieuwen. Over een periode van 3 jaar wordt het volledige centrum en de invalswegen aangepakt 3 jaar. De impact van deze werken op lokale handel en horeca is enorm groot. Torhout wil van deze bedreiging echter een opportuniteit maken en zo nieuwe kansen creëren voor de lokale handel en horeca.

Torhout wenst te werken aan een versterkte en verweven kern, ook tijdens de openbare werken van de stadskernvernieuwing.
De handelskern wordt zoveel als mogelijk opgeschoven naar de Oostendestraat, waar de stad tijdelijk getroffen zaken wil herlokaliseren en ook nieuwe zaken wil aantrekken.

Om de aantrekkingskracht te verhogen worden straten visueel aantrekkelijker gemaakt met aandacht voor gevels, groen, aankleding, en met voldoende beleving. Door de herlokalisatie hoopt de stad dat er zich na de stadskernvernieuwing nieuwe winkels zullen vestigen in de leegstaande panden. Het EFRO-project ‘Torhout werft en winkelt’ voorziet in begeleidingstrajecten voor handelaars tijdens de herlokalisatie en wil een methodiek en stappenplan ontwikkelen om steden en gemeenten te helpen om de lokale handel en horeca door grote infrastructuurwerken te loodsen.

In Torhout vertaalt dit zich op verschillende terreinen met de bedoeling de dynamiek van de handel en horeca te behouden. Men kijkt vooral naar mogelijkheden
zoals:

 • Herlocatie van de winkelkern en voorzien van de nodige beleving om de aantrekkingskracht te verhogen
 • Gerichte communicatie en begeleiding van handelaars tijdens de werken
 • Ontwikkelen van een aangepast parkeerbeleid tijdens de openbare werken
 • Uitwerken van een visie voor de beleving in de kern zodat deze na de openbare werkenvolledig kan heropleven
 • Monitoring van leegstand, parkeergedrag e.a. om het beleid waar nodig snel te kunnen bijsturen

Torhout werft en winkelt

Verwante projecten

Ondernemers(t)huis

 • EFRO-Vlaanderen
 • digitalisering, ondernemerschap, dienstverlening, lokale overheden
Lees meer

Leuvens ecosysteem

 • EFRO-Vlaanderen
 • ecosysteem beheer, ondernemerschap, starters
Lees meer

BluAct

 • INTERREG URBACT
 • blauwe groei, innovatie, ondernemerschap, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

MIG (Maximalisatie Internationale Groei)

 • EFRO-Vlaanderen
 • internationalisering, kmo ondersteuning, ondernemerschap
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Stad Torhout - Stadskantoor

Periode

01-03-2020 tot 01-03-2022

Thema

lokale overheden, ondernemerschap

Prioriteit

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen