Tourism Factory

De TOURISM FACTORY is het expertisecentrum voor toerisme. Deze wenst actief bij te dragen aan een vitale cluster vrijetijdseconomie en zodoende aan de regionale economie, het algehele leef- en vestigingsklimaat en het imago van Limburg. Tourism Factory biedt namelijk lokale besturen inhoudelijke en strategische ondersteuning bij de doorvertaling van toerisme-economische kansen in het lokaal strategisch beleid.
Toerisme Limburg zal onderzoek doen, projecten vormgeven en daarbij aansluitende activiteiten organiseren – dit zo veel mogelijk in een context van betekenisvolle en internationaal georiënteerde allianties.
De concrete aanpak is:
1. Positionering van Tourism Factory als expertisecentrum ter versterking en verbinding van de cluster vrijetijdseconomie. Deze is gevestigd in een interactieve werkruimte waarbij continue doelgroepgerichte communicatie een belangrijke focus is;
2. Synergiën via actieve kennisdeling, disseminatie en stimulerende inhoudelijk programma’s. Toerisme Limburg zal voor maart 2019 minstens 50 samenkomsten organiseren;
3. Creatie van de Kansenkaart: De gezamenlijke ambities en het groeipotentieel op het gebied van vrijetijdseconomie uitwerken tot een provinciale kansenkaart voor de regio (op bestuurlijk en ondernemersniveau). Tourism Factory heeft tegen maart 2019 via minstens 132 contactmomenten alle lokale besturen gestimuleerd om de kansenkaart actief te hanteren;
4. Ontwikkeling van een Kansenstrategie: Vertalen van de gedetecteerde kansen naar strategische cross sectorale beleidsinitiatieven op bestuurlijk niveau via implementatie stimuli (workshops, brainstorms, netwerksessies);
5. Bestemmingsontwikkeling via matching van gedetecteerde kansen met kennis, onderzoek, trends, best practica, business idee en business strategie, project- en productontwikkeling.
Tourism Factory wil dus een vitale vrijetijdseconomiecluster in Limburg stimuleren en zet in op synergiën via kennis, ervaring en strategie.

Limburgs Toerisme Congres 2018

Verwante projecten

C3PO

C3PO

  • EFRO-Vlaanderen
  • bouw, innovatie, materialen
Meer lezen
Janssen Incubatie Model

Janssen Incubatie Model

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, ondernemerschap
Meer lezen
SMART AQUAPONICS

SMART AQUAPONICS

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • innovatie
Meer lezen
NITROMAN

NITROMAN

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • biomassa, circulaire economie, innovatie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 1.749.034

Projectleider

Toerisme Limburg

Periode

22-03-2017 tot 22-12-2019

Thema

innovatie, ondernemerschap

Prioriteit

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen