Train4SmartServices

Aan beide zijden van de grens is er een groeiende vraag naar mensen met ‘digital skills’. ‘Train4SmartServices’ speelt hierop in en ontwikkelt een grensoverschrijdend trainee-programma voor een duurzame inzetbaarheid van ICT professionals voor dienstverlening in diverse topsectoren zoals additive manufacturing, precisielandbouw, health en de ICT-sector zelf. In dit programma worden de deelnemers smart opgeleid via een continue integratie van ‘werken’ en ‘leren’. 1 groep is op 5 november 2018 begonnen in Heerlen op de campus en 1 groep is op 7 januari 2019 van start gegaan in Hasselt op de campus. De eerste groep is in maart 2019 gestart met hun leer-werkplek, de tweede groep in mei 2019. De groepen zijn gemengd met zowel Nederlandse als Belgische trainees met diverse achtergronden. Zo betreft het niet alleen afstudeerders maar ook werknemers waarvan de huidige baan binnen afzienbare tijd eindigt als gevolg van automatisering of statushouders met een basis in IT kennis. Aan de bedrijven kant zijn er zowel grote corporate bedrijven als nadrukkelijk ook het midden - en kleinbedrijf benaderd voor deelname. Het totale traject heeft een duur van 18 maanden waarbij ‘samen leren’ en ‘samen werken’ ingedeeld is in vier blokken met een basis-, bedrijfs-, specialisatie- en stagemodule. De twee groepen hebben de basis-,bedrijfs en specialisatiemodule afgerond en zijn eind 2019 van start gegaan met hun laatste stagemodule. In juni 2020 is de laatste stagemodule afgerond. Bij ‘samen leren’ ligt de focus op kerncompetenties en specialisaties, bij ‘samen werken’ gaat alle aandacht naar werkervaring op doorgroei- en expertniveau. Tevens is er extra aandacht voor de soft skills ook op de terugkomdagen. Het digitaal opleidingsportaal (YouLearn; met overkoepelende informatie over Train4smartservices voor alle betrokkenen: studenten, docenten, begeleiders vanuit bedrijven) functioneert goed naast een eigen studentenadministratie met contactmailadres: studentinfo@train4smartservices.eu Het traineeship programmma is succesvol afgerond. In juni 2020 vond een online diploma-uitreiking plaats waarbij de trainees hun diploma ontvingen. In totaal zijn er 55 certificaten uitgereikt, 11 Trainees hebben een volledig certificaat ontvangen en 44 Trainees een deelnamecertificaat. Op 24 november 2020 vond het Slotevenement plaats, in combinatie met een onderwijsconferentie en terugkomdag bedrijven. Het project Train4smartservices werd afgerond met het slotevenement.

Verwante projecten

ESF/GT

ESF/GT

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • arbeidsmarkt, dienstverlening, personen mobiliteit
Meer lezen
PROGRES

PROGRES

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • internationalisering, kmo ondersteuning, ondernemerschap, starters
Meer lezen
AB Réfugiés – Emploi

AB Réfugiés

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • arbeidsmarkt, dienstverlening, digitalisering, ICT, vaardigheden
Meer lezen
De Lerende Euregio Scheldemond

De Lerende Euregio Scheldemond

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • arbeidsmarkt, zorg en gezondheid
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 3.372.250

Partners

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Campus Heerlen Management & Development B.V., Corda Campus, Fontys Hogescholen, Gemeente Heerlen, Hogeschool PXL, Open Universiteit, Zuyd Hogeschool

Periode

01-01-2018 tot 31-12-2020

Thema

arbeidsmarkt, ICT, internationalisering, vaardigheden

Prioriteit

Bevorderen van sociale inclusie en investeren in educatie en vorming

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen