TRANSAÉ

TRANSAÉ ijvert voor een transitie naar agro-ecologie. Bij agro-ecologie worden ecologische principes in de landbouw toegepast. Deze vorm van landbouw respecteert mens en milieu en is economisch veerkrachtig.

De projectpartners baseren zich hiervoor op de kennis en ervaring van een groep Franse en Belgische pioniers in agro-ecologie. De projectpartners onderzoeken welke processen hen aanzetten tot transitie naar meer agro-ecologie. Dit proces wordt vervolgens gebruikt om een participatieve methodiek voor landbouwers te ontwikkelen om zo de ontwikkeling van de agro-ecologie in de landbouwsector te bevorderen.

Daarnaast worden ook de huidige praktijken van elke deelnemende landbouwer geanalyseerd en wordt onderzocht welke verbeteringen en innovaties grensoverschrijdend en collectief kunnen worden toegepast . De projectpartners focussen hierbij op twee technische thema’s: (1) de instandhouding van het bodemleven, in samenhang met een verminderde bewerking van de grond en verminderd gebruik van landbouwgrondstoffen, en (2) autonome voederproductie, dankzij technieken voor optimale valorisatie van veevoeder, zoals drogen in de schuur of het gebruik van mengteelten. Samen met deze landbouwers worden ook techniekcombinaties getest die een extra stap voor een verbeterde prestatie van deze agro-ecologische systemen kunnen vormen.

Via vormingen, technische publicaties, open farms,… worden de agro-ecologische praktijken in de regio toegankelijk gemaakt voor andere landbouwers.

Het project evalueert tenslotte ook ondersteunende praktijken om het toepassen van agro-ecologische innovaties te stimuleren.

Verwante projecten

NanoCardio

NanoCardio

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • innovatie, zorg en gezondheid
Meer lezen
Skills Navigator

Skills Navigator

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • arbeidsmarkt, digitalisering, industrie 4.0, innovatie
Meer lezen
DataHub voor AgroFood

DataHub voor AgroFood

  • EFRO-Vlaanderen
  • agro-food, data, digitalisering, innovatie
Meer lezen
SHICC

SHICC

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • innovatie, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale (PNRCMO) (Frankrijk)

Partners

Inagro

Periode

01-01-2018 tot 31-12-2021

Thema

bodem, innovatie

Prioriteit

Behoud en bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen