TransfAIR

Hoewel de Europese Richtlijn 2008/50/EG de vereisten vastlegt op het vlak van luchtkwaliteit om de menselijke gezondheid en de kwaliteit van het milieu te verbeteren, laat ze de keuze van de beheerinstrumenten over aan de Europese lidstaten.

In het Frans-Belgisch gebied kampt elke regio met dezelfde soort luchtvervuiling, terwijl ze elk heel eigen methodologieën en tools hanteert in het beheer van die luchtkwaliteit. Deze toestand leidt tot verschillen en een gebrekkige samenhang van de informatie omtrent luchtkwaliteit. Deze situatie kan aanleiding geven tot een verminderd vertrouwen van de burgers in de regio's in de verstrekte luchtkwaliteitsinformatie en kan verhinderen dat de burger zelf ook acties onderneemt om de luchtkwaliteit verder te verbeteren.

In het licht van die gebrekkige samenhang en vanuit een streven naar een betere en realistische informatiestroom naar de bewoners, hebben de beheerders van luchtkwaliteit aan beide zijden van de grens beslist hun inspanningen te bundelen. Zij gaan hun expertise delen en aanvullend aan elkaar werken om op een geharmoniseerde manier de bevolking over de luchtkwaliteit te informeren.

De oprichting van een platform voor het uitwisselen en verzamelen van gegevens, en de verspreiding van heldere en homogene informatie zal de burger aanzetten om zelf deel te nemen aan de waarnemingen rond luchtkwaliteit. Uiteindelijk zou dit moeten resulteren in een gedragsaanpassing van de burger met het oog op een betere luchtkwaliteit voor de regio. Naast informatie-uitwisseling rond luchtkwaliteit zal het project ook nieuwe gegevens en inzichten aanleveren om verder in te zetten op acties tegen luchtvervuiling.

Verwante projecten

Resilient Europe

Resilient Europe

  • INTERREG URBACT
  • klimaat adaptatie, klimaat mitigatie, koolstof arme economie, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
Meer Natuur voor Pittig Fruit

Meer Natuur voor Pittig Fruit

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • agro-food, biodiversiteit, ecosysteem beheer
Meer lezen
Ecosysteem jong ondernemerschap 2800

Ecosysteem jong ondernemerschap 2800

  • EFRO-Vlaanderen
  • ecosysteem beheer, ondernemerschap, starters
Meer lezen
Logo Efro Eu

Buurthuis Watersportbaan

  • EFRO-Vlaanderen
  • burgerinitiatief, dienstverlening, lokale overheden, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

ISSeP (Wallonië)

Partners

Vlaamse Milieumaatschappij

Periode

01-04-2019 tot 30-09-2022

Thema

burgerinitiatief, data, ecosysteem beheer, klimaat mitigatie, luchtkwaliteit

Prioriteit

Behoud en bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen