TRANSUNIV

De professionele integratie en grensoverschrijdende mobiliteit van studenten en doctors in de landen van de Europese Unie zijn belangrijke uitdagingen. Tegenwoordig is het echt belangrijk in te zetten op een nieuwe universitaire dynamiek, niet alleen wat betreft grensoverschrijdende mobiliteit voor stages en researchverblijven, maar ook aangaande de transversale vaardigheden die studenten een betere sociaal-professionele integratie kunnen garanderen in een multinationale context.

In de Frans-Belgische grensregio met haar ingrijpende industriële ontwikkelingen kunnen bachelor-, master- en doctoraatsstudenten bovendien op langere termijn ook een hefboom zijn die de economische en sociale ontwikkeling stimuleren en aldus de grensoverschrijdende tewerkstelling en mobiliteit bevorderen. Het betrekken van studenten en jonge onderzoekers in de sociaal-professionele wereld en met name in de KMO's in het grensgebied en in de openbare economische instellingen is immers één van de voorwaarden voor de economische ontwikkeling van de grenszone zelf. De integratie in de grensoverschrijdende arbeidsmarkten, inclusief de mobiliteit, de informatieverstrekking en adviesdiensten over gezamenlijke plaatselijke initiatieven voor tewerkstelling en opleiding, is wat men voor de verschillende types studenten wil bereiken.

Het project TRANSUNIV beoogt in het bijzonder de bevordering van de uitwisseling van ervaringen tussen deze studenten over de grenzen heen, alsook een beter wederzijds begrip om de impact van de perceptie van de grenzen te verminderen. Dit zal op middellange en lange termijn de grensoverschrijdende mobiliteit bij studenten bevorderen. Het project berust op de ontwikkeling van een interregionaal portaal voor stages, research- en doctoraatsverblijven, alsook de ontwikkeling van een synergie tussen de aanvullende krachten en expertises van de betrokken partners.

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Innovatieve Leerhubs Mastercampus Roeselare

  • EFRO-Vlaanderen
  • arbeidsmarkt, innovatie
Meer lezen
Dig-e-Lab

Dig-e-Lab

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • arbeidsmarkt, digitalisering, ICT, vaardigheden
Meer lezen
Northern Connections

Northern Connections

  • INTERREG Noordzeeregio
  • clusters, energie, kmo ondersteuning, ondernemerschap
Meer lezen
Mobipunt Station Diksmuide

Mobipunt Station Diksmuide

  • EFRO-Vlaanderen
  • mobiliteit, personen mobiliteit
Meer lezen

Financiële info

Partners

Katholieke Universiteit Leuven, Université de Lille (Frankrijk), Universiteit Gent

Periode

01-01-2018 tot 31-03-2021

Thema

arbeidsmarkt, kmo ondersteuning, mobiliteit, personen mobiliteit, vaardigheden

Prioriteit

Bevorderen van sociale inclusie en investeren in educatie en vorming

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen