TREASURE

Een groot deel van het zwerfvuil op zee bereikt de zee via de binnenwaterbeheeren en vormt een ernstige bedreiging voor het milieu en de volksgezondheid. De North Sea Commission Marine Resources Group erkent de urgentie van deze uitdaging en initieerde dit transnationale project om plasticvervuiling in waterbeheerwegen te verminderen. 

Ons consortium bestaat uit regionale overheden, waterbeheerbeheerders, kennisinstituten, bedrijven en NGO's uit 5 landen met als langetermijndoel de uitstroom van macroplastic afval uit binnenwaterbeheeren naar de Noordzee te verminderen.

De innovatie van dit project ligt in de geïntegreerde sectoroverschrijdende aanpak die nodig is om zwerfvuil succesvol te identificeren, te voorkomen en te verwijderen uit binnenwaterbeheeren. 

We richten ons op vier onderling gerelateerde thematische pijlers (TP):

 1. Bestuur & beleid: Verbeteren van multi-level governance voor effectieve samenwerking door actoren langs waterbeheersystemen en verbeteren van beleid op verschillende niveaus voor afvalpreventie. 
 2. Gegevensverzameling en -analyse: Gebruik onderzoeks- en observatiemethoden, bijv. citizen science, drone-technologie, om de kennis over de samenstelling, distributie en bronnen van afval uit te breiden en methoden te harmoniseren. 
 3. Preventie en gedragsverandering: Voorlichten en trainen van doelgroepen in de industrie, de overheid en het publiek over de noodzaak en mogelijkheden om het morsen van plastic te verminderen en interventies voor zwerfvuilpreventie implementeren (bijv. inzameling van recreatief en wetenschappelijk afval). 
 4. Verwijdering van plastic afval: Toepassen van verschillende technieken voor het verzamelen en verwijderen van plastic afval uit rivieren en havens om inzicht te krijgen in hun (kosten)effectiviteit. 

De kern van het project bestaat uit proeftuinen op verschillende rivier-zee-interfaces, zoals het Friese schiereiland (DE), de delta's van de Durch (NL), het estuarium van de Nieuwpoort IJzer (BE), Franse havens en havenbekkens (FR) en de Westkust (DK). Elke regio implementeert een combinatie van beleid, gegevensverzameling, bewustmakings- en verwijderingsactiviteiten om robuuste, op de praktijk gebaseerde oplossingen te ontwikkelen om rivierafval te verminderen die in het hele Noordzeegebied kunnen worden gebruikt.

Verwante projecten

main_interreg_NS

Clancy

 • INTERREG Noordzee
 • biodiversiteit
Meer lezen
main_interreg_NS

DivGrass

 • INTERREG Noordzee
 • biodiversiteit, voedingsindustrie
Meer lezen
Logo Efro Eu

Waterloop als stamas van een collectief hemelwatersysteem

 • EFRO-Vlaanderen
 • klimaat adaptatie, waterbeheer
Meer lezen
AQUA-VLAN 2

AQUA-VLAN 2

 • INTERREG Vlaanderen-Nederland
 • afvalwater, innovatie, voucher projecten, waterbeheer
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 5.784.707

Projectleider

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Partners

International Marine and Dredging Consultants NV, MULTI N.V., Vlaams Instituut voor de Zee

Periode

01-06-2023 tot 31-05-2026

Thema

biodiversiteit, kustzone beheer, waterbeheer

Prioriteit

Behoud en bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen