Uitbreiding digitale diensten Open Thor Living Lab

SmarThor is het dataplatform van het Open Thor Living Lab. Via dit EFRO-project wordt via planmatig onderzoek de expertise ontwikkeld om twee nieuwe softwaremodules toe te voegen aan SmarThor zodat bedrijven toegang krijgen tot 1) contextrijke datasets en 2) plug&play interfaces om hun softwareoplossingen te testen op testopstellingen of met gebruikers binnen het Open Thor Living Lab.

Het Open Thor living lab bestaat uit verschillende deelprojecten, zoals Thoreaq en ConstrucThor waarin testinfrastructuur gerealiseerd wordt in een volledig gecontroleerde labo-setting. Daarnaast wordt in het oPEN Lab project met 14 Vlaamse partners een residentieel living lab geïmplementeerd: een real-life testomgeving van 33 woningen gelegen in de naburige tuinwijk Waterschei en sociale woonwijk Nieuw Texas. De uitbreiding van het SmarThor platform, waar de data van projecten zoals oPEN Lab en Thoreaq verzameld wordt, is dan ook een grote meerwaarde voor bedrijven, die op deze manier toegang kunnen krijgen tot waardevolle datasets en testinfrastructuur.

Bij de start van het project worden via website, promotie en mailings, bedrijven uitgenodigd om deel te nemen aan co-creatie workshops om hun noden en specificatiewensen te bespreken met experten. Deze nauwe samenwerking met bedrijven laat toe om hun noden te vertalen naar doelstellingen en specificatiedocumenten die de conceptuele architectuur vastleggen. Vervolgens wordt geëvalueerd of deze conceptuele voorstellen in overeenstemming zijn met de geldende privacyregelgeving, comfortbescherming voor testgezinnen en welke contractuele bepalingen nodig zijn met zowel de data-eigenaars (gezinnen) en datagebruikers (bedrijven) om op een vlotte manier deze nieuwe diensten te kunnen gebruiken voor productontwikkeling en testen.

Voor de IT-ontwikkeling wordt net zoals bij de eerdere realisaties voor het SmarThor dataplatform, gewerkt met kleine iteraties (sprints) met voortdurende bijsturing. In totaal worden een 30-tal sprints voorzien om beide softwaremodules tot proof-of-concept testen met bedrijven te brengen.

Eens de nieuwe expertise ontwikkeld is en gevalideerd via proof-of-concept testen met bedrijven, worden deze met andere financiering op een robuuste manier toegevoegd aan het SmarThor platform.

Tijdens het tweede projectjaar worden workshops in de vorm van bijvoorbeeld hackathons georganiseerd waarbij bedrijven kunnen inpluggen op de nieuwe softwaremodules om eigen concepten mee te testen. Dit is tegelijkertijd een proof-of-concept evaluatie tussen clusters van sprints en een mogelijkheid voor bedrijven om hun ontwikkelingen alvast voor te bereiden voor demonstratie en experimenten in het Open Thor Living Lab.  Dit betekent dat er al twee jaar na de start van het project een meetbare economische impact zal zijn.

Naast bedrijven zijn ook burgers betrokken als testgezinnen en wordt er actief ingezet op communicatie en bevragingen. De data en experimenten geven ook overheden beter zicht op welke oplossingen veelbelovend zijn en de transitie van een fossiel naar een duurzaam energiesysteem helpen versnellen op een kosteneffectieve manier.

Met de uitbouw van het Open Thor living lab en de bijbehorende digitale basisinfrastructuur SmarThor willen we dan ook vooral een maatschappelijke rol opnemen om de Vlaamse industrie een vlottere toegang tot internationale innovatie en samenwerking te geven.

 

Verwante projecten

Logo Efro Eu

DING, een toekomstgericht en circulair gebouw als third place

  • EFRO-Vlaanderen
  • circulaire economie, erfgoed, innovatie, toerisme
Meer lezen
Logo Efro Eu

Link2innovate: matchmaker voor de technostarter

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • innovatie, kmo ondersteuning, starters, voucher projecten
Meer lezen
GLITCH

GLITCH

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • agro-food, glastuinbouw, innovatie, koolstofarme economie
Meer lezen
Logo Efro Eu

Innovatie-Maat, Limburg innoveert en versterkt de bredere maakindustrie!

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 1.371.388

Partners

Katholieke Universiteit te Leuven - "KU Leuven - Campus Arenberg - Wetenschap & Technologie, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

Periode

01-04-2024 tot 31-03-2026

Thema

digitalisering, innovatie

Prioriteit

Digitalisering

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen