UPSKILL

Digitalisering en automatisering doen jobinhouden in sneltempo veranderen en competenties in sneltempo verouderen. Om een duurzame loopbaan te kunnen garanderen, is het dan ook cruciaal dat werknemers hun skills regelmatig kunnen upgraden. Maar het belang van levenslang leren wordt nog altijd onderschat en opleidingsinstanties zijn vaak niet voldoende uitgerust om de gevraagde digitale en technische skills te kunnen aanleren. Het gevolg is een grote skills mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. In combinatie met de arbeidsmarktkrapte, maakt dit dat bedrijven het steeds moeilijker hebben om mensen met het juiste profiel te vinden en technologische innovaties op de werkvloer door te voeren. Valorisatie van technologische innovaties is nochtans cruciaal voor duurzame economische groei en werkgelegenheid. Met UPSKILL willen POM West-Vlaanderen en VDAB deze negatieve spiraal doorbreken en de basis leggen voor een kwalitatief en vraaggericht opleidingsaanbod in West-Vlaanderen. De focus ligt daarbij op technische profielen in de West-Vlaamse speerpuntsectoren nieuwe materialen, voeding, mechatronica & machinebouw, blue energy en logisitiek.

UPSKILL helpt de opleidingsinstanties om de competentiekloof te dichten door te investeren in toekomstgerichte, open opleidingsinfrastructuur, waar maximaal de kaart van digitalisering en digitale toepassingen wordt getrokken. Daarnaast informeert UPSKILL werkgevers, werknemers en werkzoekenden over het belang van digitale skills en levenslang leren om zo een grootschalige digitale mobilisatie op de West-Vlaamse arbeidsmarkt te realiseren.

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Lerend Netwerk Biobouwers

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • arbeidsmarkt, biogebaseerde economie, vaardigheden
Meer lezen
Grenzeloos Biobased Onderwijs

Grenzeloos Biobased Onderwijs

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • arbeidsmarkt, biogebaseerde economie, vaardigheden
Meer lezen
AB Réfugiés – Emploi

AB Réfugiés

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • arbeidsmarkt, dienstverlening, digitalisering, ICT, vaardigheden
Meer lezen
CORA

CORA

  • INTERREG Noordzeeregio
  • dienstverlening, digitalisering, ICT, landelijk gebied, lokale overheden, vaardigheden
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen

Partners

VDAB

Periode

01-04-2020 tot 30-09-2023

Thema

vaardigheden

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen