USARUSAR heeft als algemeen doel het vinden van kostenefficiënte en duurzame toepassingen vinden voor baggerspecie (sediment) die opgehaald wordt bij het onderhoud van bevaarbare waterlopen en havens. Het project wil daarmee bijdragen aan de bescherming van onze natuurlijke rijkdommen en een transitie naar een meer circulaire economie.

De partners onderzoeken en valideren via experimenten en pilots de opties voor hergebruik van zowel niet-verontreinigd als verontreinigd sediment. Bestaande en nieuwe technieken worden daarbij verder verfijnd en ontwikkeld. Dit alles resulteert in een gedetailleerde catalogus met opties voor hergebruik van sediment. Een beslissingsondersteunende ICT tool voor waterwegbeheerders bij keuzes inzake hergebruik en recyclage van sediment vervolledigt het plaatje.

Door baggerspecie te hergebruiken als secundaire grondstof kunnen primaire grondstoffen, zoals zand en klei, uitgespaard worden. Bovendien biedt het combineren van baggerwerken en direct hergebruik/recyclage mooie perspectieven om bagger- en dijkwerken efficiënter en met minder hinder te laten verlopen.

Het project bouwt voor het op Interreg-project PRISMA (Promoting Integrated Sediment Management, 2011-2014). Dat project focuste op ecologisch verantwoorde baggertechnieken en slim sedimentbeheer met een succesvol proefproject te Dendermonde. Daar werd een innovatieve en kostenefficiënte methode ontwikkeld werd om baggerspecie, afkomstig van onderhoudsbaggerwerken, nuttig te gebruiken bij de bouw van de compartimenteringsdijk in het overstromingsgebied Vlassenbroek.

Verwante projecten

DepollutAir

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • innovatie, luchtkwaliteit
Lees meer

FAIR

  • INTERREG Noordzeeregio
  • innovatie, klimaat adaptatie, waterkwantiteit, waterbeheer
Lees meer

Alt Ctrl Trans

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • innovatie
Lees meer

Design 4 Innovation

  • INTERREG Europe
  • creatieve industrieën, innovatie, ondernemerschap
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (Nederland)

Vlaamse partners

De Vlaamse Waterweg nv

Periode

01-03-2016 tot 30-04-2020

Thema

bodem, circulaire economie, innovatie

Prioriteit

Behoud en bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen