VALYS

Op de Vlaams-Franse grens vinden we het grensoverschrijdende park Leievallei. In het reeds afgelopen Interreg IV-project Corrid'or is vroeger een gemeenschappelijke grensoverschrijdende gebiedsvisie voor de Leievallei opgemaakt en via een politiek charter goedgekeurd door het partnerschap. Het nieuwe project VALYS gaat hierop verder en wil het gebied nu verder ontwikkelen op basis van de gebiedsvisie en zet vooral in op deze krachtlijnen:

  • het aangaan van de dialoog met de burger
  • het versterken van de landschappelijke en natuurlijke elementen uit de Leievallei

De uitdagingen die aan de basis liggen van het project en die duidelijk een grensoverschrijdend karakter hebben, zijn de druk op de open ruimte en de bedreiging van de ecologische waarden van de Leievallei. VALYS biedt het grensoverschrijdend kader om deze uitdagingen aan te pakken en vorm te geven via acties op verschillende schaalniveaus. Inrichtingen op het terrein, visievorming over deelgebieden met een belangrijke impact op de Leievallei en gezamenlijke communicatie-acties die het onderscheidend karakter van het "Leievallei-Parc de la Lys" kunnen verbeelden, zijn daarin de belangrijkste elementen. De rode draad doorheen het project is de participatie van de doelgroepen en het op een innovatieve manier in dialoog treden met de burger. Verder wordt een toolbox ontwikkeld en worden acties inhoudelijk op elkaar afgestemd, zowel op het gebied van beeldkwaliteit, ecologie, landschap als recreatieve ontsluiting.

Dit project maakt deel uit van de projectenportefeuille FLANDRIA RHEI, en valt onder de doelstelling “het behoud en de valorisatie van natuurlijke rijkdommen met recreatief karakter.”

VALYS

Verwante projecten

ECOSYSTEM

ECOSYSTEM

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • biodiversiteit, ecosysteem beheer, waterbeheer
Meer lezen
BRANDTour

BRANDTour

  • INTERREG Europe
  • ondernemerschap, toerisme
Meer lezen
Grenspark Groot-Saeftinghe

Grenspark Groot-Saeftinghe

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • biodiversiteit, biomassa, burgerinitiatief
Meer lezen
Ecosysteem jong ondernemerschap 2800

Ecosysteem jong ondernemerschap 2800

  • EFRO-Vlaanderen
  • ecosysteem beheer, ondernemerschap, starters
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

Provincie West-Vlaanderen

Partners

Gemeente Kuurne, Gemeente Wevelgem, Leiedal, Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Harelbeke, Stad Kortrijk, Stad Menen, Stad Wervik

Periode

01-10-2016 tot 30-09-2020

Thema

burgerinitiatief, ecosysteem beheer, lokale overheden, toerisme

Prioriteit

Bevorderen van klimaatadaptatie, risicopreventie en -beheer

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen