VEDETTE

Het duinen- en poldergebied tussen Duinkerke en Nieuwpoort - de "Vlaamse Duinen" - heeft eenzelfde ecosysteem en historisch landschap met gelijklopende knelpunten en uitdagingen. De natuur staat echter onder druk, en de duindynamiek stagneert en ondergaat de nefaste invloed van verontreiniging en klimaatwijzigingen. Door de grens worden fauna en flora niet alleen in hun verspreiding belemmerd, maar is er ook een spanningsveld tussen de kwetsbare ecologie en het toerisme. De grensregio heeft daarom nood een meertalig kwalitatief onthaal dat vele doelgroepen aanspreekt met aandacht voor de gedeelde cultuurhistorische geschiedenis en troeven van deze streek.

De aanwezigheid van de grens vormt wel een extra belemmering bij het zoeken naar oplossingen. VEDETTE laat daarom de grens vervagen en creëert zo meer kansen voor heilzame transformaties voor mens en milieu. In dialoog met eigenaars, beheerders en beleids(uit)voerders en via consultaties van doelgroepen wordt een grensoverschrijdend Masterplan opgesteld dat alle aspecten bestrijkt die nodig zijn om in de toekomst een afgestemde en geïntegreerde ontwikkeling en beheer van het duinen- en poldergebied mogelijk te maken. Een Charter valideert het engagement om de samenwerking over de grens heen duurzaam vorm te geven, ook na afloop van het project.

Parallel aan het planproces worden inrichtingen op het terrein uitgevoerd op het vlak van natuur, landschap, onthaal en zachte verbindingen. Diagnose van goede praktijken, publieksacties en een gevarieerde communicatie vervolledigen het geheel.

Dit project maakt deel uit van de projectenportefeuille FLANDRIA RHEI, en valt onder de doelstelling “het behoud en de valorisatie van natuurlijke rijkdommen met recreatief karakter.”

VEDETTE

Verwante projecten

ALARM FWV

ALARM FWV

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • data, kustzone beheer, lokale overheden, waterbeheer, waterkwantiteit
Meer lezen
GOLDEN LEIE-LYS

GOLDEN LEIE-LYS

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • erfgoed, havens, lokale overheden, toerisme, vaartuigen
Meer lezen
IMMERSE

IMMERSE

  • INTERREG Noordzeeregio
  • ecosysteem beheer, klimaat adaptatie, kustzone beheer, natuurgebaseerde technieken, waterbeheer
Meer lezen
Ondernemers(t)huis

Ondernemers(t)huis

  • EFRO-Vlaanderen
  • dienstverlening, digitalisering, lokale overheden, ondernemerschap
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

Provincie West-Vlaanderen

Partners

Agentschap Natuur en Bos, Intercommubnale Waterleidingsmaatschappij Veurne-Ambacht (geassocieerd), Vlaamse Landmaatschappij, Westtoer (geassocieerd)

Periode

01-01-2018 tot 30-09-2021

Thema

biodiversiteit, bodem, ecosysteem beheer, kustzone beheer, lokale overheden, toerisme

Prioriteit

Behoud en bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen