VISESVISES heeft als doel aan het licht te brengen wat sociale ondernemingen teweegbrengen voor de lokale dynamiek en het welzijn van de bewoners in de streek. Om hun communicatie te optimaliseren moeten sociale ondernemingen nagaan via welke hefbomen ze op hun sociale omgeving kunnen inwerken. Daartoe moet het bedrijf enerzijds over een objectieve kaart (sociaaleconomische gegevens) van zijn omgeving beschikken en anderzijds aftoetsen welke van zijn activiteiten een sociale verandering in gang zetten.

De projectpartners ontwikkelden een valorisatiesysteem om sociale bedrijven te begeleiden bij het identificeren van hun sociale impact. Deze methodiek kwam tot stand door in een eerste stap een stappenplan te ontwikkelen om de maatschappelijke impact van een sociale onderneming in kaart te brengen, te analyseren, te meten en te valoriseren. Vervolgens werd deze methodiek gedurende twee jaar getest bij sociale ondernemingen en verfijnd, waarna de projectpartners korte vorming en begeleiding aan andere bedrijven aanboden om de methodiek te verspreiden.

Bij deze methodiek doorloopt een sociale onderneming een aantal stappen om te evalueren en te valoriseren hoe het zijn taken waarmaakt en wat het effect is voor de stakeholders en de regio. De VISES-aanpak onderscheidt zich door zijn op co-constructie gebaseerde dynamiek: alle actoren die van ver of van dichtbij bij een organisatie zijn betrokken worden aangemoedigd om mee in het proces te stappen en mee te bepalen en te evalueren waar de organisatie om draait, wat de uitdagingen zijn en welke resultaten zijn behaald.

VISES

Verwante projecten

CrossRoads 2

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • innovatie, kmo ondersteuning, ondernemerschap, voucher projecten
Lees meer

PROGRES

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • internationalisering, kmo ondersteuning, ondernemerschap, starters
Lees meer

Energieke bedrijven

  • EFRO-Vlaanderen
  • kmo ondersteuning, koolstof arme economie
Lees meer

TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE 2

  • EFRO-Vlaanderen
  • ondernemerschap, starters, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Concertes (Wallonië)

Vlaamse partners

4werk

Periode

01-01-2016 tot 31-12-2018

Thema

kmo ondersteuning, ondernemerschap

Prioriteit

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen