warmtemakelaar KempenIOK treedt op als warmtemakelaar ter ondersteuning van de lokale besturen. De warmtemakelaar begeleidt lokale overheden in hun regierol, bij het coördineren van het inventariseren en engageren van warmtevragers, bij de uitwerking van een strategisch warmteplan, bij het creëren van draagvlak en het effectief realiseren van bouwstenen.

Ondanks het geologisch potentieel stuit een structurele uitrol van diepe geothermie in de Kempen op een aantal drempels. Het vinden van voldoende warmte-afzet is één van de belangrijkste. Diepe geothermie rekent zich immers rond op plaatsen met een grote, continue warmtevraag. Meestal is de warmtedensiteit op een 1 plaats op 1 moment onvoldoende groot. Nieuwe realisaties vereisen daarom een geleidelijke opbouw van voldoende warmtevraag in ruimte en tijd met diverse bouwstenen, gekoppeld via warmtenetten. Lokale satellietnetten en collectieve systemen met (tijdelijke) andere bronnen zijn hierbij een noodzakelijke tussenstap.

Om de realisatie van deze bouwstenen pro-actief te begeleiden wordt in de Kempen als proeftuin een ‘warmtemakelaar’ geïntroduceerd.

Verwante projecten

Sullied Sediments

  • INTERREG Noordzeeregio
  • afvalwater, bodem, innovatie, waterkwaliteit
Lees meer

Leve(n)de Bodem

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • bodem, innovatie, materialen
Lees meer

INNO INFRA SHARE

  • INTERREG Europe
  • innovatie, maakindustrie
Lees meer

GoToS3 - koepelproject

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • agro-food, creatieve industrieën, innovatie, kmo ondersteuning, zorg en gezondheid
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen - IOK

Periode

01-09-2018 tot 31-08-2020

Thema

hernieuwbare energie productie, innovatie, klimaat adaptatie

Prioriteit

Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen