Waterloop als stamas van een collectief hemelwatersysteem

Centraal in het aan te leggen bedrijventerrein Heidebaan-Noord in Sint-Niklaas ligt een oude geklasseerde waterloop. Via dit project wordt deze waterloop omgevormd naar een landschappelijke waterpartij door in te zetten op twee elementen.

Enerzijds wordt de waterloop als stamas van het regenwatersysteem geherprofileerd voor de bedrijven op het terrein en de omgeving. Op deze as worden collectieve buffer- en infilitratievoorzieningen aangesloten zodat enkel de overloop van het hemelwater van de bedrijven en de omgeving vertraagd wordt afgevoerd naar de riolering.

Anderzijds wordt dit netwerk van wadigrachten, wadi en een vijver in een 3.16 ha gevarieerde groenbuffer aangelegd. Het projectgebied fungeert op deze manier dan ook als een openbare, blauwgroene ader binnen een verstedelijkt gebied.

De integratie van blauwe stromen in een collectieve en openbare groenbuffer zorgt bijkomend voor een grotere biodiversiteit en dus ook een veel aangenamer werkklimaat voor de bedrijven en maakt dit tot een bedrijventerrein dat klaar is voor de toekomst. Omdat het park publiek toegankelijk is, wordt dit een extra groene omgeving om te verpozen voor de buurt en zijn bewoners. Door een fiets- en voetpad te voorzien naast de waterloop, wordt bijkomend een veilige en aangename doorsteek mogelijk gemaakt van de Heidebaan naar de Kallohoekstraat en Bellestraat waar de aansluiting met het openbaar vervoer voorzien is. Dit zorgt ervoor dat het projectgebied verschillende functies kan vervullen en de gebruikte ruimte multifunctioneel wordt ingevuld.

 

Verwante projecten

InterregNS_main

Blue Transition

  • INTERREG Noordzee
  • ecosysteem beheer, landelijk gebied, waterbeheer
Meer lezen
warmtemakelaar Kempen

warmtemakelaar Kempen

  • EFRO-Vlaanderen
  • hernieuwbare energie productie, innovatie, klimaat adaptatie
Meer lezen
SCAPE

SCAPE

  • INTERREG 2 Zeeën
  • klimaat adaptatie, klimaatverandering, kustzone beheer, waterbeheer
Meer lezen
Logo Efro Eu

Uitbreiding Bijgaardepark

  • EFRO-Vlaanderen
  • klimaat adaptatie, Leefmilieu, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 647.990

Partners

I.C.W. - Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Periode

07-11-2023 tot 30-12-2025

Thema

klimaat adaptatie, waterbeheer

Prioriteit

Klimaat adaptatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen