WaterWarmth

Verwarming en koeling (H/C) zijn verantwoordelijk voor de helft van het eindenergieverbruik in de EU en het grootste deel daarvan is gebaseerd op fossiele brandstoffen (Eurostat, 2020). Daarom biedt een verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen (RES) een grote kans om de energiebehoeften, koolstofemissies, vervuiling en afhankelijkheid van energie-importen van de EU te verminderen en de efficiëntie van energie- en materiaalgebruik te verhogen. Het waterbeheerWarmth consortium is ambitieus en uitgerust om deze kans te grijpen en is zeer gemotiveerd om een blijvende impact te creëren in de Noordzee Regio (Noordzee regio). 

Aquathermische energie (AE) maakt gebruik van thermische energie uit waterbeheer om gebouwen te voorzien van duurzame warmtekrachtkoppeling. Oppervlaktewaterbeheer fungeert als een enorme zonnecollector en slaat warmte op in hoeveelheden die de energiebehoefte voor warmtekrachtkoppeling ruimschoots overtreffen. Op dit moment is de overgrote meerderheid van de mensen en energiegemeenschappen (EC's) zich niet bewust van deze alomtegenwoordige en direct beschikbare energiebron. WaterbeheerWarmth zal dit veranderen. Door de lokale aard van AE en andere hernieuwbare energiebronnen kunnen EC's eigenaar worden van de energieproductie en -levering in coöperatieve H/C-systemen, waardoor lokale economische activiteiten worden gestimuleerd, de winst in de regio blijft en een sociaal rechtvaardige en inclusieve energietransitie mogelijk wordt. Coöperatieve H/C vereist de aanwezigheid van een H/C-netwerk. De kosten voor verandering van de gasinfrastructuur zijn hoog en historisch gezien zijn de lage kosten van fossiele brandstoffen een andere barrière. 

Bijkomende uitdagingen zijn: burgerparticipatie, integratie van AE in het energiesysteem en de huidige gebouwde omgeving, milieu-impact, juridische en bestuurlijke aspecten, business cases, en het veiligstellen van project(ontwikkelings)fondsen en het dragen van risico's door EC's.

WaterbeheerWarmth richt zich op al deze belangrijke aspecten in één samenhangend project. Het werkt aan het faciliteren van EC's die de energietransitie realiseren en samen met burgers uit het hele Noordzee regio inspirerende en herhaalbare voorbeelden van coöperatieve AE-oplossingen ontwikkelen, geïntegreerd in de lokale context. De resultaten zullen EC's in staat stellen om de broodnodige energietransitie te versnellen.

Verwante projecten

main_interreg_NS

BIOZE

  • INTERREG Noordzee
  • hernieuwbare energie productie
Meer lezen
DGE-ROLLOUT

DGE-ROLLOUT

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • hernieuwbare energie productie, innovatie, koolstofarme economie
Meer lezen
ITEG

ITEG

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • energie, hernieuwbare energie productie, koolstofarme economie, smart grids
Meer lezen
ACCESS

ACCESS

  • INTERREG Noordzee
  • hernieuwbare energie opslag, hernieuwbare energie productie, koolstofarme economie, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 7.997.253

Projectleider

Provincie Friesland

Partners

Energent Coöperatieve Vennootschap, European Heat Pump Association AISBL, EXTRAQT, Hogeschool West Vlaanderen, Stad Kortrijk, stad Mechelen, Zorgbedrijf Rivierenland

Periode

15-06-2023 tot 15-09-2026

Thema

hernieuwbare energie opslag, hernieuwbare energie productie

Prioriteit

Hernieuwbare energie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen