Werkinzicht

Verder bouwend op ‘Grensinfovoorzieningen VL-NL’ wil ‘Werkinzicht’ de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio optimaal aanpakken. Het project sluit goed aan op regionale en provinciale ambities door in te zetten op bevordering van transparantie over de arbeidsmarkt in de grensregio dankzij een innovatieve aanpak van dataverzameling, -harmonisatie en -visualisatie voor verschillende stakeholders en doelgroepen. Via ‘Werkinzicht’ ontstaat er kortweg inzicht in werk en de arbeidsmarkt, langs beide zijden van de grens.

‘Werkinzicht’ wil grensoverschrijdende arbeidsmarktdata overzichtelijk, inzichtelijk en eenvoudig raadpleegbaar maken. Dit gebeurt door ruwe brondata van Centraal Bureau van de Statistiek en Steunpunt Werk, samen met specificaties zoals beroepsbevolking, werknemers, banen, grenspendel te bundelen met informatie van VDAB en UWV over ingeschreven werkzoekenden, vacatures en werkgevers. Via een gepersonaliseerd dashboard, geïntegreerd op de bestaande jobboards van VDAB/UWV, wordt op een eenduidige manier arbeidsmarktinformatie over de grensregio’s beschikbaar gesteld aan zowel werkzoekenden als werkgevers. Daarnaast kunnen arbeidsbemiddelaars, opleiders en lokale, regionale en nationale overheden zien waar kansen of knelpunten zich bevinden. Ook kan dankzij deze data inzicht verkregen worden in trends op de lokale arbeidsmarkten. Bovendien wordt een vernieuwend aanbevelingssysteem ontwikkeld zodat vacatures en kandidaten elkaar vlot vinden. Werkinzicht gaat namelijk nog een stap verder dan vergelijkbare, lopende dataprojecten in Nederlands-Duitse grensregio’s, door de beoogde koppeling van vacaturebeschrijvingen en profielen op het niveau van - gevraagde en geboden - competenties. Dit vereist state-of-the-art analysetechnieken en Big Data methodologie. Door deze ingrepen en de activiteiten in ‘Grensinfovoorziening VL-NL’ wordt een heel belangrijke stap gezet in de volledige integratie van de arbeidsmarkt van Zuid-Nederland en Vlaanderen.

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Remote Applied Process

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • arbeidsmarkt, maakindustrie, vaardigheden
Meer lezen
SBS

SBS

  • INTERREG 2 Zeeën
  • arbeidsmarkt, zorg en gezondheid
Meer lezen
Welcoming International Talent

Welcoming International Talent

  • INTERREG URBACT
  • arbeidsmarkt, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
Flavour

Flavour

  • INTERREG 2 Zeeën
  • arbeidsmarkt, circulaire economie
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

Centraal Bureau voor de Statistiek, Afdeling SAL

Partners

Brainport Development, Katholieke Universiteit Leuven, TU/e - Jheronimus Acadamy for Data Science (JADS), Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Periode

01-01-2018 tot 30-12-2020

Thema

arbeidsmarkt, data, vaardigheden

Prioriteit

Bevorderen van sociale inclusie en investeren in educatie en vorming

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen