wij.leveren 2.0

Met wij.leveren 2.0 wordt verder gebouwd op het VLAIO CoT 2019 project Wij.Leveren dat ook op de huidige CoT+ lijst is opgenomen. In dit project werd een leverings- of distributieplatform gerealiseerd voor pakketverzendingen van lokale handelaars dat het mogelijk maakt om een gezamenlijke, duurzame en betrouwbare levering bij de eindklanten te kunnen garanderen. Focus ligt op connectiviteit, proces en data harmonisatie en bundeling van goederenstromen.

Het is de bedoeling om het bestaande wij.leveren dat opgezet is in de regio Leuven op te schalen door het verder uit te diepen én instapklaar te maken voor andere lokale besturen en dit door:

 • de bestaande werking te versterken en het werkingsgebied uit te breiden;
 • te focussen op een open en toekomstgerichte technologie;
 • praktische opstartpakketten aan te bieden aan andere lokale besturen;
 • werk te maken van een geschikt (collaboratief) governance model om het concept van wij.Leveren duurzaam en structureel te maken en te verankeren.

Op die manier wordt wij.leveren een overdraagbaar concept dat ook in andere steden en regio’s ingezet kan worden om handelaars te ontzorgen en om bij te dragen aan de verduurzaming van de lokale logistiek.

Stad Mechelen is bereid gevonden om deel te nemen aan dit project als actieve mee-trekkende partner. Deze stad heeft op vlak van stadsdistributie al heel wat initiatieven genomen en is ervan overtuigd dat via dit wij.leveren project een integratie en opschaling mogelijk is. In het bijzonder wordt vanuit Mechelen ingezoomd op de rol van pakketautomaten in het logistieke proces ten behoeve van (lokale) e-commerce. Deze automaten fungeren als logistieke ontkoppelpunten op het openbaar domein en kunnen zowel als pick up als drop off (PUDO) punt dienst doen. 

Er zijn verschillende aanbieders van deze pakketautomaten op de markt. Ook bpost, de Belgische marktleider in pakjeslevering, heeft de ambitie om in steden een fijnmazig netwerk van automaten te installeren op het openbaar domein. Zulke netwerken zijn er al in Mechelen, Leuven, Brugge en Kortrijk. Voor lokale overheden zijn zulke systemen in de publieke ruimte liefst zo open mogelijk (open access), zodat alle handelaars én pakjeskoeriers er gebruik kunnen van maken en er zo een maximale consolidatie en verduurzaming wordt gerealiseerd. Het voorbereiden van een succelvolle integratie van neutrale pakketautomaten als pick up en drop off punten in de wij.leveren-dienstverlening wordt een belangrijke projectdoelstelling.

In dit opschaalproject is het de bedoeling om, verder bouwend op de conclusies die reeds te trekken vallen uit voorgaande (deel-)onderzoeken en verzamelde data, te zien hoe de pakketdistributie via het wij.leveren platform en optimaal gebruik makende van de pakketautomaten zo efficiënt mogelijk kan gebeuren met zo weinig mogelijk impact op mobiliteit en omgeving, een win voor alle partijen.

Ook stad Diest participeert in dit opschaalproject wij.leveren 2.0; ze co-financieren het project en zijn vertegenwoordigd in het projectkernteam.

Naast Leuven, Mechelen en Diest hebben steden zoals Kortrijk, Gent en Turnhout te kennen gegeven interesse te hebben in dit project. Deze lokale overheden zullen participeren binnen de klankbordgroep die een essentiële rol zal spelen in de terugkoppeling op, en de disseminatie naar andere Vlaamse steden van, de projectresultaten en uitgewerkte oplossingen.

 

Verwante projecten

De 6 van de Kempen

De 6 van de Kempen

 • EFRO-Vlaanderen
 • lokale overheden, ondernemerschap
Meer lezen
TRANSMOBIL

TRANSMOBIL

 • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
 • dienstverlening, landelijk gebied, lokale overheden, mobiliteit, personen mobiliteit
Meer lezen
Logo Efro Eu

InnoPsy. Het creëren van zorgcontinuïteit binnen de geestelijke gezondheidszorg

 • EFRO-Vlaanderen
 • dienstverlening, digitalisering, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Meer lezen
Logo Efro Eu

Buurthuis Watersportbaan

 • EFRO-Vlaanderen
 • burgerinitiatief, dienstverlening, lokale overheden, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 600.000

Partners

Stad Diest - Lokale economie, Stad Leuven - Stadskantoor, Stad Mechelen - Stadhuis - Algemene diensten

Periode

01-01-2024 tot 31-12-2025

Thema

digitalisering, ICT, lokale overheden, smart cities, transport & logistiek

Prioriteit

Digitalisering

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen